Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Geenitekniikan perusmenetelmiä by Mind Map: Geenitekniikan
perusmenetelmiä
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Geenitekniikan perusmenetelmiä

Menetelmiä joiden avulla dna:ta voidaan eristää, tutkia, muokata ja siirtää

komplementaarinen dna

valmistetaan lähetti-rna:n emäsjärjestyksen perusteella käänteiskopioijaentsyymin avulla

Introneiden poisto

Tunnetuilla alukkeilla rajattujen alueiden monistus tutkittavasta dna:sta polymeraasi-entsyymin avulla.

restriktioentsyymi

pilkkoo dna:ta

bakteerien puolustuskeino bakteriofageja vastaan

katkaisukohdat voivat olla tahmeita tai tylppiä

dna-siru

lasinen alustalevy, johon on kiinnitetty tutkittavien geenien emäsjärjestystä vastaavaa yksijuosteista dna:ta pieninä pisaroina tasaisin välimatkoin

lasille mahtuu tuhansia pisaroita, voidaan tutkia isoa geenijoukkoa esim. kudosta

tutkitaan geenin ilmentymista l-Rnan avulla

tutkittavasta kudoksesta eristetään kaikki lähetti-rna-molekyylit

lähetti-rna muutetaan vastin-dna:ksi (komplementaarinen dna) käänteiskopioijaentsyymien avulla, liitetään väriaine komlementaariseen dna:han

Geenitekniikka

C-DNA

Katkaisuentsyymi

Liittäjäentsyymi

ligaasientsyymi

liittää katkaistut juosteet yhteen

korjaa juosteen sokerifosfaattirungon

PCR

Polymeraasiketjureaktio

Pienikin näyte saadaan monistettua tutkittavaksi

Vaiheet:

1. Dna:n juosteiden irtoaminen toisistaan

2. Alukkeiden hybridisaatio kohde-dna:han

3. Uuden dna-juosteen rakentuminen polymeraasin avulla

Dna:n hybridisaatio

Toisiaan vastaavien yksijuosteisten dna-palojen pariutuminen emäsparisäännön mukaan

Käytetään tiettyä emäsjärjestystä vastaavien emäsjaksojen tunnistamiseen kohteesta

Aluke

Lyhyt yksijuosteinen dna-jakso

Noin kahdenkymmenen emäksen mittainen

Vastaa tiettyä emäsjärjestystä

Tarvitaan dna:n monistamiseen PCR-menetelmällä

Toimii dna-synteesin aloituskohtana dna-polymeraasille

Elektroforeesi

nukleiinihappomolekyylit kulkeutuvat sähkökentässä liikkumista hidastavassa geelissä

mitä lyhyempi molkyyli niin sitä nopeammin pääsee liikkumaan

negatiivisen varauksen omaavat nukleiinihapot liikkuvat geelissä kohti positiivista varausta

värjätty sopivalla väriaineella

käytetään dna- ja rna-palojen havaitsemiseen

sekvensointi

selvitetään dna:n emäsjärjestystä

reaktiossa on aloituskohdan määräävä aluke, tavallisia nukleotidejä ja rakentamisen päättäviä lopetusemäksiä, muokattu mahdottomaksi uusien nukleotidien littymiselle, syntyy kaikkia mahdollisia erimittaisia leimattuja pätkiä, värjätyt pätkät erotellaan pituusjärjestykseen elektroforeesissa, jonka jälkeen emästen lukeminen mahdollistuu

jokainen neljä emästä värjätään eri värisiksi

sekvenssit yleensä tallennetaan jukkisiin tietokantoihin

muut tutkijat voivat vertailla ja poimia tietoja

koetin

Yksijuosteinen dna-pätkä, joka vastaa tutkittavaa aluetta

Merkitseminen

ifiqhfoiiq

hah