Geenitekniikan perusmenetelmiä

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Geenitekniikan perusmenetelmiä by Mind Map: Geenitekniikan perusmenetelmiä

1. tutkittavasta kudoksesta eristetään kaikki lähetti-rna-molekyylit

1.1. lähetti-rna muutetaan vastin-dna:ksi (komplementaarinen dna) käänteiskopioijaentsyymien avulla

1.1.1. liitetään väriaine komlementaariseen dna:han

2. Menetelmiä joiden avulla dna:ta voidaan eristää, tutkia, muokata ja siirtää

3. komplementaarinen dna

3.1. valmistetaan lähetti-rna:n emäsjärjestyksen perusteella käänteiskopioijaentsyymin avulla

3.2. Introneiden poisto

4. Tunnetuilla alukkeilla rajattujen alueiden monistus tutkittavasta dna:sta polymeraasi-entsyymin avulla.

5. restriktioentsyymi

5.1. pilkkoo dna:ta

5.2. bakteerien puolustuskeino bakteriofageja vastaan

5.3. katkaisukohdat voivat olla tahmeita tai tylppiä

6. dna-siru

7. Geenitekniikka

8. C-DNA

9. Katkaisuentsyymi

10. Liittäjäentsyymi

10.1. ligaasientsyymi

10.1.1. liittää katkaistut juosteet yhteen

10.1.2. korjaa juosteen sokerifosfaattirungon

11. PCR

11.1. Polymeraasiketjureaktio

11.2. Pienikin näyte saadaan monistettua tutkittavaksi

11.3. Vaiheet:

11.3.1. 1. Dna:n juosteiden irtoaminen toisistaan

11.3.2. 2. Alukkeiden hybridisaatio kohde-dna:han

11.4. Dna:n hybridisaatio

11.4.1. Toisiaan vastaavien yksijuosteisten dna-palojen pariutuminen emäsparisäännön mukaan

11.4.2. Käytetään tiettyä emäsjärjestystä vastaavien emäsjaksojen tunnistamiseen kohteesta

12. Aluke

12.1. Lyhyt yksijuosteinen dna-jakso

12.1.1. Noin kahdenkymmenen emäksen mittainen

12.1.2. Vastaa tiettyä emäsjärjestystä

12.2. Tarvitaan dna:n monistamiseen PCR-menetelmällä

12.2.1. Toimii dna-synteesin aloituskohtana dna-polymeraasille

13. Elektroforeesi

13.1. nukleiinihappomolekyylit kulkeutuvat sähkökentässä liikkumista hidastavassa geelissä

13.1.1. mitä lyhyempi molkyyli niin sitä nopeammin pääsee liikkumaan

13.1.2. negatiivisen varauksen omaavat nukleiinihapot liikkuvat geelissä kohti positiivista varausta

13.1.3. värjätty sopivalla väriaineella

13.2. käytetään dna- ja rna-palojen havaitsemiseen

14. sekvensointi

14.1. selvitetään dna:n emäsjärjestystä

14.1.1. reaktiossa on aloituskohdan määräävä aluke, tavallisia nukleotidejä ja rakentamisen päättäviä lopetusemäksiä

14.1.1.1. muokattu mahdottomaksi uusien nukleotidien littymiselle

14.1.1.1.1. syntyy kaikkia mahdollisia erimittaisia leimattuja pätkiä

14.2. jokainen neljä emästä värjätään eri värisiksi

14.3. sekvenssit yleensä tallennetaan jukkisiin tietokantoihin

14.3.1. muut tutkijat voivat vertailla ja poimia tietoja

15. koetin

15.1. Yksijuosteinen dna-pätkä, joka vastaa tutkittavaa aluetta

15.1.1. 3. Uuden dna-juosteen rakentuminen polymeraasin avulla

15.1.1.1. lasinen alustalevy, johon on kiinnitetty tutkittavien geenien emäsjärjestystä vastaavaa yksijuosteista dna:ta pieninä pisaroina tasaisin välimatkoin

15.1.1.1.1. lasille mahtuu tuhansia pisaroita

15.1.1.1.2. tutkitaan geenin ilmentymista l-Rnan avulla

15.2. Merkitseminen

16. ifiqhfoiiq

17. hah