Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Geenitekniikan perusmenetelmiä by Mind Map: Geenitekniikan perusmenetelmiä
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Geenitekniikan perusmenetelmiä

Menetelmiä joiden avulla dna:ta voidaan eristää, tutkia, muokata ja siirtää

komplementaarinen dna

valmistetaan lähetti-rna:n emäsjärjestyksen perusteella käänteiskopioijaentsyymin avulla

Introneiden poisto

Tunnetuilla alukkeilla rajattujen alueiden monistus tutkittavasta dna:sta polymeraasi-entsyymin avulla.

restriktioentsyymi

pilkkoo dna:ta

bakteerien puolustuskeino bakteriofageja vastaan

katkaisukohdat voivat olla tahmeita tai tylppiä

dna-siru

lasinen alustalevy, johon on kiinnitetty tutkittavien geenien emäsjärjestystä vastaavaa yksijuosteista dna:ta pieninä pisaroina tasaisin välimatkoin

tutkittavasta kudoksesta eristetään kaikki lähetti-rna-molekyylit

Geenitekniikka

C-DNA

Katkaisuentsyymi

Liittäjäentsyymi

ligaasientsyymi

PCR

Polymeraasiketjureaktio

Pienikin näyte saadaan monistettua tutkittavaksi

Vaiheet:

Dna:n hybridisaatio

Aluke

Lyhyt yksijuosteinen dna-jakso

Tarvitaan dna:n monistamiseen PCR-menetelmällä

Elektroforeesi

nukleiinihappomolekyylit kulkeutuvat sähkökentässä liikkumista hidastavassa geelissä

käytetään dna- ja rna-palojen havaitsemiseen

sekvensointi

selvitetään dna:n emäsjärjestystä

jokainen neljä emästä värjätään eri värisiksi

sekvenssit yleensä tallennetaan jukkisiin tietokantoihin

koetin

Yksijuosteinen dna-pätkä, joka vastaa tutkittavaa aluetta

Merkitseminen

ifiqhfoiiq

hah