LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH by Mind Map: LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

1. Khái quát chung

1.1. Đối tượng điều chỉnh

1.1.1. Quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng

1.1.2. Quan hệ nhân thân và tài sản giữa cha mẹ và con

1.2. Phương pháp điều chỉnh

1.3. Các nguyên tắc cơ bản

1.3.1. Tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng

1.3.2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc tôn giáo khác nhau, giuữa người VN và người nước ngoài được Pháp luật bảo vệ

1.3.3. Nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình

1.3.4. Nhà nước không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con

1.3.5. Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số & KHHGĐ

1.3.6. Nhà nước, xã hội, gia đình có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và phụ nữ

2. Những nội dung cơ bản

2.1. Kết hôn

2.1.1. Việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của Pháp luật

2.1.2. Điều kiện kết hôn

2.1.2.1. Nam >20t, Nữ >18t

2.1.2.2. Kết hôn do hai bên tình nguyện, không cưỡng ép hoặc cản trở

2.1.2.3. Trường hợp cấm kết hôn

2.1.2.3.1. Người đang có vợ hoặc chồng

2.1.2.3.2. Mất năng lực hành vi dân sự

2.1.2.3.3. Người cùng dòng máu về trực hệ

2.1.2.3.4. Giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể...

2.1.2.3.5. Giữa những người cùng giới

2.1.2.4. Hậu quả của việc hủy kết hôn trái pháp luật

2.1.2.4.1. Quan hệ nhân thân

2.1.2.4.2. Phân chia tài sản

2.1.2.4.3. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái

2.1.3. Kết hôn trái pháp luật

2.1.3.1. Là vấn đề xác lập quan hệ vợ chồng có đăng kí kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn

2.1.3.2. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2.2. Đăng kí kết hôn

2.3. Quan hệ giữa vợ và chồng

2.3.1. Đại diện cho nhau giữa vợ và chồng

2.3.2. Quyền thừa kế tài sản của nhau giữa vợ và chồng

2.4. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái

2.4.1. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái

2.5. Ly hôn