Zámorské objavy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zámorské objavy by Mind Map: Zámorské objavy

1. Príčiny

1.1. nedostatok drahých kovov v Európe

1.2. túžba po bohatstve

1.3. potreba priamej cesty do Orientu

1.4. nedostatok luxusného tovaru

1.5. zlepšenie navigácie

1.5.1. kompas

1.5.2. astroláb

1.5.3. kvadrant

1.6. nové typy lodí

1.6.1. karavela

1.6.2. karaka

2. Dôsledky

2.1. nové plodiny v Európe

2.1.1. kakao

2.1.2. káva

2.1.3. korenie

2.1.4. tabak

2.2. obchod s otrokmi

2.3. vznik nových kolónií

2.4. šírenie kresťanstva mimo územia Európy

2.5. cenová revolúcia

3. Objavitelia

3.1. Španieli

3.1.1. Krištof Kolumbus

3.1.1.1. 1492 objavenie Ameriky

3.1.1.1.1. lode

3.1.2. Vasco Núñez Balboa

3.1.2.1. 1513 prekročenie Panamskej šije

3.2. Portugalci

3.2.1. Bartolomeo Diaz

3.2.1.1. 1487 Mys dobrej nádeje

3.2.2. Vasco de Gama

3.2.2.1. 1489 objavenie cesty do Indie

3.2.3. Fernão Magalhães

3.2.3.1. 1519-1522 cesta okolo sveta

4. Dobyvatelia

4.1. Španieli

4.1.1. Hernan Cortés

4.1.1.1. 1519-1521 dobytie ríše Aztékov

4.1.2. Francisco Pizarro

4.1.2.1. 1531-1535 dobytie ríše Inkov