Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DNA by Mind Map: DNA

1. Genetica

1.1. 3 miljard basenparen: A-C en G-T

1.2. Besturingssysteem van het leven (Gates) & CRISPR/cas9 als programmeertaal

1.3. DNA > transcriptie > RNA > aminozuren > eiwitten

1.4. Mendel / Morgan / Watson-Crick / Human Genome Project

1.5. Dobzhansky: genotype = fenotype + omgeving + triggers + toeval

1.6. Dawkins (zelfzuchtige genen): gen als replicator is fundamentele eenheid van selectie

2. Genetische modificatie

2.1. Methoden: verdeling, fokken, Talen, Zinc Finger Nuclease, etc.

2.2. 2014: CRISPR/cas9. Sneller, goedkoper en efficienter

2.3. Genome editing of genome surgery

2.4. DIY:

2.4.1. Zayner: myostatine voor spiergroei

2.4.2. Roberts: N6 tegen kanker

2.4.3. Hanley: tegen veroudering

2.4.4. Parrish: telomeren

2.4.5. Haisma: Ontraden en sceptisch

2.4.6. Justin Atkins: lactose intolerantie

2.5. Somatisch of kiembaanmodificatie: designbaby??

3. Epigenetica

3.1. Op het DNA

3.2. Epigenetic tags

3.3. Primaat van de omgeving (Lipton)

3.4. Invloed van Junk DNA

3.5. Voorbeelden: Hongerwinter / roken en overgewicht / placebo ??

4. Toepassingen

4.1. Genome sequencen: persoonlijke gezondheidszorg

4.2. Gezondheidszorg: gentherapie (zoals sikkelcel)

4.3. Liefde en relaties

4.4. Werk: assesment en leiderschap

4.5. Mensverbetering > supermens