Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DNA by Mind Map: DNA

1. Genetica

1.1. 3 miljard basenparen: A-C en G-T

1.1.1. Analyse: Carlson-Curve. Ooit gratis?

1.2. Besturingssysteem van het leven (Gates) & CRISPR/cas9 als programmeertaal

1.3. DNA > transcriptie > RNA > aminozuren > eiwitten = centrale dogma van de moleculaire biologie

1.4. Mendel / Morgan / Watson-Crick / Human Genome Project

1.5. Dobzhansky: genotype = fenotype + omgeving + triggers + toeval

1.6. Dawkins (zelfzuchtige genen): gen als replicator is fundamentele eenheid van selectie

2. Genetische modificatie

2.1. Methoden: verdeling, fokken, Talen, Zinc Finger Nuclease, etc.

2.2. Restrictie enzymen (voorloper CRISPR): zelf mee gewerkt tijdens Biohack Academy 2019

2.3. 2014: CRISPR/cas9. Sneller, goedkoper en efficiënter

2.3.1. Beperkte regulering in EU

2.4. Genome editing of genome surgery

2.5. DIY:

2.5.1. Zayner: myostatine voor spiergroei

2.5.2. Roberts: N6 tegen kanker

2.5.3. Hanley: tegen veroudering

2.5.4. Parrish: telomeren

2.5.5. Justin Atkins: lactose intolerantie

2.5.6. Haisma: Ontraden en sceptisch

2.6. 2018: Somatisch of kiembaanmodificatie: designbaby (He) > keerpunt naar Homo Sapiens Genetica

2.7. Regulering: Oviedo Convention 1997, Embryowet NL 2002, Clintrails EU 2019

3. Epigenetica

3.1. Op het DNA

3.2. Epigenetic tags

3.3. Primaat van de omgeving (Lipton)

3.4. Invloed van Junk DNA

3.5. Voorbeelden: Hongerwinter / roken en overgewicht / placebo ??

4. Toepassingen

4.1. Genome sequencen: persoonlijke gezondheidszorg

4.2. Gezondheidszorg: gentherapie (zoals sikkelcel)

4.3. Liefde en relaties

4.4. Werk: assesment en leiderschap

4.5. Mensverbetering > supermens