Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Vedlegg A. Ledelse Transformasjonsledelse oversikt over pensum by Mind Map: Vedlegg A. Ledelse Transformasjonsledelse oversikt over pensum
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Vedlegg A. Ledelse Transformasjonsledelse oversikt over pensum

Kap 1 Introduksjon: Ledelsesperspektiver (FRL)

Transformasjonsledelse TFL 4 ièr

Transaksjonsledelse TAL Betinget belønning

Ledelse ved unntak

La-det-skure-ledelse

Kap 10 Utvikling av TFL

Lederutvikling: Personlig utvikling av lederen

Lederskapsutvikling. Utviklingen av gruppen/organisasjonen 3 grupper

Full Range Leadership Development FRLP

Kap 2 Målingen av TFL

Tester

Effektiviteten til TFL

Kap 3: TFL: medarbeidernes commitment, grad av lojalitet og tilfredshet

Sterkeste effekt: underordnedes holdninger og forpliktelse til lederen

Alle I`ene bygger forpliktelse

Sosialisert

Mer fornøyde medarbeidere

Får tilliten ved å: opprettholde integritet, være rettferdig og delegere\vise tro på medarbeiderne

Kap 4 TFL og ytelse

TFL øker ytelse både objektive og subjektivt oppfattet

Medarbeidere leverer mer enn forventet (Shamir et al `93)

Fremmer selvgåenhet og selveffektivitet

Nøkkelverdi i medarb. ytelse: delte verdier og mål

Kap 5 TFL og stress

II - portretere leder som ikke får panikk - har kontroll

Bedre rustet mot kriser med TFL

Karismatisk ledelse forekommer ofte i krise eller når medarb. er under stress

Team: TFL får teamet til å definerekrisen - ser på fakta - bestemmer seg for ønsket resultat

Skifte fokus fra trussel til forandring

Kap 6 TFL og Situasjoner

Situasjonsbestemt effektivitet?

Best: de som kombinerer høyt oppgavefokus med høy relasjonsorientert tilnærming - kombinerer TFL og TAL

TAL: ved stabile og forutsigbare omgivelser

TFL: Ustabile, usikre, turbulente omgivelser

Kap 7 TFL og organisasjonskulturer

Org. er suksessfulle pga. sin visjonære og transformative kultur

Org. kultur er et lært mønster av atferd overført fra en generasjon til den neste

TAL: konsentrert om eksplisitte og implisitte kontrakter:

TFL: Følelse av hensikt og familie,

Kap 8 TFL menn og kvinner

Kvinner mer disponert for TFL enn menn

Studier foreslår at kvinner er flinkere til å kommunisere følelser enn menn

Kap 9 Implikasjoner for TFL i organisasjoners politikk

Trening i TFL må involvere flere nivåer i org

Må starte på toppen

Høyere nivåer vil da fremstå som rollemodeller for lavere nivåer

Kap 11 Forutsigbarhet og sammenhenger i TFL

Ekstroverte mer tilbøyelige til å vokse som ledere

Risikotaking: TFL er kreative

Behov for endring

I stand til å ta til seg andres perspektiver

Kap 12 Rank, status og TFL

Valg eller utpekning

Militæret: leadership (TFL) og management (TAL)

Kap 13 TFL og delegering (empowerment)

Delegering produkt av IH, involverer også IS

Ekte delegering fordrer at lederen ikke gir føringer for tilnærmingen til utførelsen

La-det-skure-ledelse kan noen ganger fremstilles som delegering

Kap 14 Erstatninger for TFL og Team som erstatninger

Grupper kan fungere helt uten leder

Kan nøytralisere TFL: forhold ved ansatte, oppgaver eller org

Kap 15 TFL: Utfordringer i fremtiden og anvendelse

TFL må kunne løse verdensprobleme som sult/fattigdom

TFL må kunne stå på sitt, upopulære beslutninger og fremheve autoritet

Eks: En krise: må kunne ta grep