CINEMA EN VALORS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CINEMA EN VALORS by Mind Map: CINEMA EN VALORS

1. Dimensió personal

1.1. Refleixó sobre l'autonomia dels propis actes

1.2. El concepte de llibertat i els seus límits

1.3. Les lleis i les seves implicacions ètiques i socials

2. Dimensió interpersonal

2.1. Mostrar actitud de respecte envers altres cultures i creences

2.2. Aplicar el diàleg i saber respectar el torn de paraula

3. Dimensió sociocultural

3.1. Comprendre i valorar el nostre món

3.2. Analitzar críticament l'entorn, social, polític i cultural, des d'una perspectiva ètica.

4. Costa-Gavras: un director ètic?

4.1. El paper ètic i moral del cinema

5. 1. petit diàleg a l'aula sobre:

5.1. Què en sabem dels nostres pares?

5.2. Les atrocitats de la Segona Guerra Mundial

5.2.1. El pes de la història

5.3. S'ha de saber sempre la veritat?

5.4. Què faria jo si...

5.4.1. Sabes que el meu pare és un:

5.4.1.1. assassí?

5.4.1.2. violador?

5.4.1.3. lladre?

6. 2. Projecció de la pel·lícula La capsa de Música

6.1. Cinefòrum

6.1.1. Anàlisi dels personatges

6.1.1.1. Ann Talbot

6.1.1.2. Michael Laszlo

6.1.1.3. Harry Talbot

6.1.1.4. Mikey Talbot

6.1.1.5. Jack Burke

6.1.2. Com actuen? Quina moral tenen?

6.2. Conflicte que s'hi planteja

6.2.1. Cal saber sempre la veritat?

7. 3. Debat final i conclusions

7.1. Correcció ètica dels personatges

7.2. Aplicació a l'actualitat