Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Vedlegg B. Makroøkonomi: aktører, markeder og sammenhenger i samfunnsøkonomien by Mind Map: Vedlegg B. Makroøkonomi: aktører, markeder og sammenhenger i samfunnsøkonomien
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Vedlegg B. Makroøkonomi: aktører, markeder og sammenhenger i samfunnsøkonomien

Regjering

Lage nasjonalbudsjett

Terskel for offentlig forbruk G

Rammebetingelser

Skatter og avgifter næring/privat T

Imigrasjon

Sentralbank

Tilføre økonomien riktig pengebeløp (amount of money)

Sette rentenivået

Valutapolitikk

Kredittpolitikk

Bedrifter

Selge varer og tjenester innenlands

Investere I

Arbeidsgiver

Skatteyter T

Eksportør EX

Importere IM

Prispolitikk P

Banker og andre finansinstitusjoner

Låne ut penger til privat og næringsliv

Innskudd

Aksjehandel / investering

Valutahandel

Låne av sentralbanken

Låne penger til andre banker

Verdipapirportefølje

Fagforeninger og forbrukerorganisasjoner

Forhandle om lønn, sosiale ytelser og arbeidstid

Streiker

Anbefaling av produkter

Aksjoner mot bedrifter

Privatpersoner

Arbeidstakere

Innskudd (S) og lån i banker

Forbrukere

Skattebetalere

Medlemmer i fagforeninger/andre org.

Kjøpekraft påvirker resultat hos tilbydere

Offentlig sektor

Arbeidsgiver

Forbruker

Lån og innskudd i banker

Eksportmarked

Påvirkes av valutaendringer

Påvirker etterspørsel av landets valuta

Etterspørsel påvirker behov for investeringer, lån, arbeidskraft

Forburksvarer og investeringsvarer

Valutamarked

CA netto etterspørsel etter landets valuta = EX-IM

CP = Endring i finansielle aktiva utenom sentralbanken.

OR

CA + CP + OR = 0

Nasjonalt marked

Importmarked

Etterspørsel påvirker resultat hos tilbydere

Påvirker investeringer, arbeidsplasser, lønn, inntekter til staten

Forburksvarer og investeringsvarer

Konkurranse mellom nasjonale aktører