PERANAN GURU DALAM PENGURUAN BILIK DARJAH DAN MEMBINA HUBUNGAN YANG POSITIF ANTARA GURU DAN MURID

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERANAN GURU DALAM PENGURUAN BILIK DARJAH DAN MEMBINA HUBUNGAN YANG POSITIF ANTARA GURU DAN MURID by Mind Map: PERANAN GURU DALAM PENGURUAN BILIK  DARJAH DAN MEMBINA HUBUNGAN YANG POSITIF ANTARA GURU DAN MURID

1. PERANAN GURU DALAM PENGURUSAN BILIK DARJAH

1.1. Persekitaran pembelajaran yang kondusif

1.1.1. Persekitaraan fizikal

1.1.1.1. Susunan bilik darjah yang membenarkan guru memantau dengan mudah dan cepat

1.1.1.2. Kedudukan guru berhampiran dengan murid (Guru mudah berinteraksi dengan murid)

1.1.1.3. Pemandangan murid mesti jelas dan tidak terhalang

1.1.1.4. Ruang trafik yang selesa (Murid bergerak dengan mudah dan tanpa halangan)

1.1.1.5. Akses mudah kepada sumber bahan pembelajaran

1.1.1.6. Penggunaan ruang pada dinding

1.1.1.7. Kenal pasti ruang di dalam bilik darjah untuk aktiviti-aktiviti tertentu

1.1.1.8. Faktor pencahayaan, pengudaaran dan perabot perlu diberi perhatian

1.1.1.9. Kebersihan di dalam bilik darjah

1.1.1.10. Susun atur kerusi meja murid perlu fleksibel

1.1.2. Persekitaraan psikososial

1.1.2.1. Suasana selesa dan mesra

1.1.2.2. Perasaan diterima

1.1.2.3. Sensitif dan peka kepada perbezaan individu

1.1.2.4. Suasana yang merangsang pembelajaran

1.1.2.5. Mewujudkan komunikasi terbuka dan menggalakkan perkongsian idea

1.1.2.6. Peluang yang sama untuk semua murid

1.1.3. Peraturan dan rutin bilik darjah

1.1.3.1. Membentuk peraturan dan prosedur dalam bilik darjah

1.1.3.2. Bebas daripada ancaman dan bahaya fizikal

1.1.3.3. Mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil jika murid tidak mengikut peraturan

1.1.3.4. Membentuk rutin dalam bilik darjah untuk aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan

1.2. Pengurusan sumber maklmat murid

1.2.1. Penyimpanan data peribadi murid

1.2.1.1. Kad Rekod Persekolahan Murid Sekolah Rendah 001R dikemaskini setiap tahun

1.2.1.1.1. Latar belakang murid & maklumat ibubapa

1.2.1.1.2. Pencapaian & kemajuan akedemik

1.2.1.1.3. Rekod kedatangan

1.2.1.1.4. Penglibatan kokurikulum

1.2.1.1.5. Minat & perkembangan fizikal murid

1.2.1.2. Keputusan ujian & peperiksaan pada setiap tahun dicatat dalam buku laporan

1.2.1.3. Menguruskan buku kedatangan murid

2. MEMBINA HUBUNGAN YANG POSITIF ANTARA GURU DAN MURID

2.1. Kepentingan membina hubungan yang positif

2.1.1. Kebaikan kepada guru

2.1.1.1. Dapat mengawal murid dengan mudah

2.1.1.2. Imej guru meningkat

2.1.1.3. Dapat meningkatkan motivasi guru untuk mengajar

2.1.2. kebaikan kepada murid

2.1.2.1. Minat pelajar bertambah untuk belajar

2.1.2.2. Motivasi pelajar akan meningkat

2.1.2.3. Pelajar bekerjasama dengan guru

2.2. Faktor-faktor mempengaruhi hubungan yang positif antara guru dan murid

2.2.1. Penampilan dan bahasa badan guru

2.2.2. Tingkah laku guru

2.2.3. Menunjukkan contoh teladan yang baik

2.2.4. Persekitaran pembelajaran di dalam bilik darjah

2.3. Strategi membina hubungan positif guru-murid

2.3.1. Mewujudkan komuniti di dalam bilik darjah

2.3.2. Memberi peluang untuk mengenali diri guru

2.3.3. Mengingat nama setiap pelajar dalam kelas

2.3.4. Menerima keindividualan murid

2.3.5. Melayan semua murid dengan sama dan hormat

2.4. Dinamika bilik darjah

2.4.1. Sekumpulan rakan sebaya berupaya menggerakan ahli-ahlinya bertindak mengikut matlamat yang sama

2.4.1.1. Dinamika kumpulan

2.4.1.1.1. Boleh dikenalpasti dengan kajian sosiometri

2.4.1.2. Kajian sosiometri

2.4.1.2.1. Membantu guru melihat pola kumpulan dalam bilik darjah

2.4.1.3. Penularan

2.4.1.3.1. Tingkahlaku ahli kumplan dinamika yang diikuti dan mempunyai pengaruh kepada ahli kumpulan