หุ่นมือกระดาษ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หุ่นมือกระดาษ by Mind Map: หุ่นมือกระดาษ

1. ตัวอย่างวิธีการทำหุ่นมือกระดาษ

1.1. หุ่นมือรูปสุนัข

1.2. หุ่นมือรูปกระต่าย

1.3. หุ่นมือรูปม้ายูนิคอน

2. ประโยชน์ในการประดิษฐ์หุ่นมือกระดาษ

2.1. ช่วยฝึกสมาธิ

2.2. ช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่ม พัฒนาให้การพับกระดาษใช้ประโยชน์ร่วมกับงานศิลปะ

2.3. ช่วยฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

2.4. ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ เป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ เด็กมีโอกาสชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

2.5. พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ

2.6. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ต้องแก้ปัญหาการทำงาน รู้จักการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลง

3. ประโยนช์ในกราเล่นหุ่นมือกระดาษ

3.1. พัฒนาอารมณ์-จิตใจ จากการแสดงลีลา อารมณ์ และสื่อสารความคิดต่างๆ ให้ผู้อื่นรับรู้ผ่านเสียงพากย์

3.2. สร้างความสนุกสนาน เพลินเพลิน

3.3. พัฒนาด้านสังคม ในการร่วมเล่นกับผู้อื่น

3.4. ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก

3.5. ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา

4. การใช้หุ่นมือส่งเสริมการเรียนรู้ในต่างประเทศ

4.1. ปฐมวัย การใช้หุ่นมือในต่างประเทศ