Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogiek by Mind Map: Pedagogiek
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Pedagogiek

12 Socialisatie

socialisatie

gezin

de invloed van school

de invloed van buurt, clubs en maatschappij

milieuspecifieke socialisatie

geslachtsspecifieke socialisatie

de invloed van computrs en massamedia

samengaan van invloedssferen

13 Hechting

besef dat je de leerling deelt

cuclus van afscheid nemen en opnieuw beginnen

hechting en de inrichten van het klaslokaal

Gezonde hechting versus ongezonde hechting

14 Vertrouwingsrelatie

wat is vertrouwen

gelijkwaardig in vertrouwen

ongelijkwaardig in afhankelijkheid

het belang van een vertrouwensrelatie