Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedagogiek by Mind Map: Pedagogiek

1. 12 Socialisatie

1.1. socialisatie

1.2. gezin

1.3. de invloed van school

1.4. de invloed van buurt, clubs en maatschappij

1.5. milieuspecifieke socialisatie

1.6. geslachtsspecifieke socialisatie

1.7. de invloed van computrs en massamedia

1.8. samengaan van invloedssferen

2. 13 Hechting

2.1. besef dat je de leerling deelt

2.2. cuclus van afscheid nemen en opnieuw beginnen

2.3. hechting en de inrichten van het klaslokaal

2.4. Gezonde hechting versus ongezonde hechting

3. 14 Vertrouwingsrelatie

3.1. wat is vertrouwen

3.2. gelijkwaardig in vertrouwen

3.3. ongelijkwaardig in afhankelijkheid

3.4. het belang van een vertrouwensrelatie