Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Pedagogiek by Mind Map: Pedagogiek
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Pedagogiek

12 Socialisatie

socialisatie

dingen leren over de samenleving zonder dit kun je nooit volwaardig lid worden.  er zijn 3 invloedssferen dat zijn: - gezin - school - buurt

gezin

bij het gezin leer je als eert de waarde en normen kennen. maar bij elk gezin verschilt dat gebieden waarop gezinnen kunnen verschillen: - de opvatting over discipline - de plaats van de vader in het gezin - de mate waarin het kind als eigen individu wordt gezien

de invloed van school

waar ze nog meer waarde en normen leren is op school hier leren ze b.v de aspecten : - in aanraking komen met andere meningen - leren zelf een mening te formuleren - verantwoordelijkheid dragen voor je eigen werk - verantwoordelijkheid deagen voor je omgang met anderen

de invloed van buurt, clubs en maatschappij

dit is de derde invloedssfeer  deze is de derde omdat die andere twee net iets belangrijker is vinden mensen. maar hier leren ze: - sportief bezig zijn - teamgeest - doorzettingsvermogen -eerzucht - teleurstellingen

milieuspecifieke socialisatie

met milieu bedoelen ze uit wat voor gezin je komt. het gaat hier dus meer over de opleidingen die er bij jou in het gezin zijn gehaalt socialisatie onder invloed van milieukenmerken: lagere opleiding/inkomens: - aanpassing - sterke nadruk op man-vrouw patroon - studie minder belangrijk hogere opleiding/inkomens: - individuele ontplooiing - minder nadruk op man-vrouw patroon - studie belangrijker

geslachtsspecifieke socialisatie

hierbij zie je echt dat mannen en vrouwen 2 verschillende geslachten zijn ze geven ook hun ding door aan hun kinderen als mannelijk word vaak gezien: - doortastend - rationeel - onafhankelijk - wedijverend - ambitieus als vrouwelijk wordt vaak gezien: - liefhebbend - verzorgend - sociaal -gevoelig - aangepast - bescheiden

de invloed van computrs en massamedia

de media heeft ook invloed op het socialisatie proces omdat kinderen hier ook dingen van leren en meekrijgen. invloed van televisie en computer op de socialisatie - effect van veel tv kijken - effect van selectief tv kijken - effect van computer op sociale vaardigheden, gevaren van internet  

samengaan van invloedssferen

meestal loopt het wel goed  die 3 invloedssferen. maar soms is het ook verwarend voor de kinderen omdat soms vooroordelen krijgen of ze horen paar dingen anders dat hun is aangeleerd

13 Hechting

besef dat je de leerling deelt

kinderen hebben voor jou ook veel mensen ontmoet en zijn daar aan gaan hechten maar je zult ook zelf merken als hij bij jou in de klas zit dat hij aan je gaat hechten en je vanalles verteld ook over zen ouders ookal willen die het zelf niet vrijwillig zeggen

cuclus van afscheid nemen en opnieuw beginnen

het is moeilijk om iemand los te laten die je een heel jaar door hebt ondersteund en een band mee hebt opgebouwt. maar het is helemaal niet raar als je die leerlingen gaat missen.

hechting en de inrichten van het klaslokaal

hechting speelt ook een rol in het klas lokaal. zoals de geur, kleuren, meubels, inrichting en het uitzicht.

Gezonde hechting versus ongezonde hechting

je hebt 3 verschillende typen kinderen de ene die hecht zich niet zo snel de andere is een normaal kind en kan zich wel snel echt en de andere die hecht zich gelijk aan iemand als hij die ziet

14 Vertrouwingsrelatie

wat is vertrouwen

vertrouwen is  geloven in iemands eerlijkheid en trouw. voor kinderen is dit heel belangrijk want ze willen graag laten zien wat ze kunnen en je moet daar in vertrouwen dat ze dat ook kunnen.

gelijkwaardig in vertrouwen

kenmerken van vrtrouwen beantwoorden zijn: - transparantie (je laat dan zien wie je bent) - betrouwbaarheid ( betekend dat mensen op jou kunne bouwen) - belangstelling (intresse tonen in die gene)  

ongelijkwaardig in afhankelijkheid

leerlingen hebben weinig keus en moeten je wel vertrouwen dus is dat ongelijkwaardig aspect. de kinderen zijn afhankelijk van jou zorgen die je hun geeft, je vertrouwen en je eerlijkheid

het belang van een vertrouwensrelatie

belang van een vertrouwensrelatie: - behoort bij de basisbehoeften van ieder mens - leert je zien wat goed voor je is en wat niet - leert je verantwoordelijk te zijn voor het eigen leven