WIKA,KULTURA AT LIPUNAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WIKA,KULTURA AT LIPUNAN by Mind Map: WIKA,KULTURA AT LIPUNAN

1. Ang ugnayan ng Wika, Kultura at Lipunan sa bawat isa

2. Malalaman ang relasyon ng Wika sa ating Kultura

3. Matutukoy kung nakakaapekto ba ang Wika sa Lipunan

4. Malalaman ang kasaysayan ng ating Wika

5. Matutukoy kung ano-ano ang mga tungkulin ng Wika

6. Epekto ng kultura at lipunan sa Wika

7. Matutukoy kung ano o saan nagmula ang Wika

8. Malalaman ang mga katangian ng Wika

9. Malalaman ang kahulugan ng Wika, Kultura at Lipunan

10. Manuel L. Quezon

11. Artikulo XIV Seksyon 6