CHẤT TẢI LẠNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHẤT TẢI LẠNH by Mind Map: CHẤT TẢI LẠNH

1. Hệ thống làm lạnh trong các nhà máy chế biến thuỷ sản và chế biến thực phẩm

2. Hệ số dẫn nhiệt và nhiệt dung riêng càng lớn càng tốt vì chất tải lạnh cần có những tính chất trao đổi nhiệt tốt và khả năng trữ nhiệt lớn.

3. Không được ăn mòn thiết bị, gây han rỉ đối với máy móc và thiết bị, làm giảm tuổi thọ, gây ra các hỏng hóc.

4. Người ta sử dụng chất tải lạnh trong những trường hợp sau

4.1. - Khó sử dụng trực tiếp giàn bay hơi để làm lạnh sản phẩm.

4.2. - Môi chất lạnh có tính độc hại và có ảnh hưởng không tốt đến môi trường và sản phẩm bảo quản, chất tải lạnh trung gian được coi là vòng tuần hoàn an toàn

4.3. - Khi có nhiều hộ tiêu thụ lạnh và khi hộ tiêu thụ lạnh ở xa nơi cung cấp lạnh.

4.4. - Trong trường hợp trên nếu dùng giàn bay hơi trực tiếp sẽ rất bất tiện vì đường kính ống môi chất dài và phức tạp, tốn môi chất lạnh, việc phát hiện rò rỉ khó khăn, tổn thất áp suất lớn

5. Khái niệm

5.1. Chất tải lạnh là môi chất trung gian, nhận nhiệt của đối tuợng cần làm lạnh chuyển tới thiết bị bay hơi. Hệ thống lạnh dùng chất tải lạnh là hệ thống gián tiếp qua chất tài lạnh.

5.2. Chất tái lạnh có thể ở dạng khí như không khí, dạng lỏng như nước muối các loại, dung dịch các chất hữu cơ như ruợu, methanol, etanol... nito lỏng, dạng rắn như đá khô và nước đá..

6. Nhược điểm của chất tải lạnh

6.1. - Hiệu suất nhiệt kém hơn, tổn thất exergi lớn hơn, do phải làm lạnh gián tiếp qua vòng tuần hoàn chất tải lạnh, hiệu nhiệt độ bay hơi và buồng lạnh tăng, hệ số lạnh giảm và hiệu quả chu trình lạnh giảm.

6.2. - Thiết bị kồng kềnh hơn vì tốn thêm nhiều thiết bị cho vòng tuần hoàn chất tải lạnh : bơm, dàn, bể dãn nở...

6.3. - Vốn đầu tư ban đầu tăng.

7. Ứng dụng

7.1. các cơ sở bảo quản lạnh trên 0°c như bảo quản rau, quà, bò sữa và bảo quản ngăn ngày các sàn phẩm từ thịt động vật.

8. Yêu cầu

8.1. Điểm đông đặc phải thấp hơn nhiệt độ bay hơi, hiệu nhiệt độ an toàn thấp nhất 5độC nghĩa là nhiệt độ đông đặc thấp hơn nhiệt độ bây hơi là 5độC

8.2. Nhiệt độ sôi phải đủ cao để khi dừng máy, nhiệt độ chất tải lạnh nâng lên bằng nhiệt độ sôi môi trường thì chất tải lạnh không bị bay hơi mất tránh lãng phí ra môi trường. Trường hợp chất tải lạnh có nhiệt độ bay hơi thấp phải sử dụng vòng tuần hoàn kín.

8.3. Độ nhớt và khối lượng càng nhỏ càng tốt vì thuận lợi cho việc tuần hoàn chất tải lạnh, hơn nữa, độ nhớt nhỏ thì hệ số trao đổi nhiệt lớn hơn.

8.4. Không ảnh hưởng đến các vật liệu làm kín. Không cháy, không gây nổ. Không độc hại với cơ thể sống, không làm mất phẩm chất hàng hoá bảo quản.