Verkefni lll

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Verkefni lll by Mind Map: Verkefni lll

1. athugasemdir og betrumbætur 19. nóv

1.1. markmið í byrjun - sólZ

1.2. hvar ætlum við að sækja um styrk?

1.3. laga sjálfsýmindina - eh

1.4. laga Ziehe - hmo

1.5. bæta við rannsóknum MA ritgerðir - hmo

1.6. heimildir - allir

1.7. bera saman við matslista

1.8. prófarkalesa - eh

1.9. búa til kynningu fyrir staðalotu

1.10. panta tíma klukkan 13 eftir hádegi miðvikudag

2. hæ ellý er sólveig hér líka?

3. inngangur (1/2-1 bls)

3.1. ellý

3.2. Þarf að fara betur yfir

4. lýsing á framkvæmd og tímaáætlun (1/2-1 bls)

4.1. hákon

5. fræðilegur grunnur (6-9 bls)

5.1. sólveig (2-3 bls)

5.1.1. Breytt hlutverk kennarans og nemandans (Vygotsky ZPD)

5.2. ellý (2-3 bls)

5.2.1. Sjálfsmyndin, Bandura)

5.3. hákon (2-3 bls)

5.3.1. Tenging kennara/skóla við nemendur. Fræðileg hugtök og Thomas Ziehe með augum Vygotskys

6. nafn verður að vera lýsandi

6.1. Listnám með nýjum miðlum, verkfæri gegn brottfalli

6.2. Litlir kassar, litlir kassar... enda eru þeir allir eins.

6.2.1. Það þarf að redda laginu

7. um hópinn (1/2-1 bls)

7.1. hákon

8. fyrri rannsóknir (1/2-1 bls)

8.1. ellý/hákon/sólveig

8.2. New node

9. heimildir (1/2-1 bls)

10. næsti fundur á Skype

10.1. mánudagskvöld 10. nóv klukkan 21.00 FRESTAÐ

10.2. þriðjudagskvöld 11. nóv klukkan 21:00

10.3. laugardagur 15. nóv klukkan 8.15

11. (1/2-1 bls)

11.1. markmið og vettvangur

11.1.1. gildi verkefnisins, þýðing fyrir aðra

11.1.1.1. sólveig

11.1.2. þarf aðeins að pússa

11.1.3. Að skoða hvernig nýir miðlar/nútímatækni styðja listkennslu

11.1.4. Að skoða hvort breyttir kennsluhættir í listnámi höfði til nemenda sem standa höllum fæti í skólkerfinu

11.1.5. Að marka leið til eflingar listnáms með nýjum miðlum/nútímatækni sem dregið gæti úr brottfalli nemenda

11.1.6. Þróunarverkefnið nær til elstu bekkja grunnskólans, framhaldsskólans og snertir skólasamfélagið víða.

12. google docs

12.1. http://docs.google.com/Doc?id=dgstqgm4_56r5365kdd