Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Verkefni lll by Mind Map: Verkefni lll
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Verkefni lll

lýsing á framkvæmd og tímaáætlun (1/2-1 bls)

hákon

inngangur (1/2-1 bls)

ellý

Þarf að fara betur yfir

fræðilegur grunnur (6-9 bls)

sólveig (2-3 bls)

Breytt hlutverk kennarans og nemandans (Vygotsky ZPD)

ellý (2-3 bls)

Sjálfsmyndin, Bandura)

hákon (2-3 bls)

Tenging kennara/skóla við nemendur. Fræðileg hugtök og Thomas Ziehe með augum Vygotskys

um hópinn (1/2-1 bls)

hákon

nafn verður að vera lýsandi

Listnám með nýjum miðlum, verkfæri gegn brottfalli

Litlir kassar, litlir kassar... enda eru þeir allir eins.

Það þarf að redda laginu

fyrri rannsóknir (1/2-1 bls)

ellý/hákon/sólveig

New node

heimildir (1/2-1 bls)

næsti fundur á Skype

mánudagskvöld 10. nóv klukkan 21.00 FRESTAÐ

þriðjudagskvöld 11. nóv klukkan 21:00

laugardagur 15. nóv klukkan 8.15

(1/2-1 bls)

markmið og vettvangur

gildi verkefnisins, þýðing fyrir aðra, sólveig

þarf aðeins að pússa

Að skoða hvernig nýir miðlar/nútímatækni styðja listkennslu

Að skoða hvort breyttir kennsluhættir í listnámi höfði til nemenda sem standa höllum fæti í skólkerfinu

Að marka leið til eflingar listnáms með nýjum miðlum/nútímatækni sem dregið gæti úr brottfalli nemenda

Þróunarverkefnið nær til elstu bekkja grunnskólans, framhaldsskólans og snertir skólasamfélagið víða.

google docs

http://docs.google.com/Doc?id=dgstqgm4_56r5365kdd

athugasemdir og betrumbætur 19. nóv

markmið í byrjun - sólZ

hvar ætlum við að sækja um styrk?

laga sjálfsýmindina - eh

laga Ziehe - hmo

bæta við rannsóknum MA ritgerðir - hmo

heimildir - allir

bera saman við matslista

prófarkalesa - eh

búa til kynningu fyrir staðalotu

panta tíma klukkan 13 eftir hádegi miðvikudag

hæ ellý er sólveig hér líka?