KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ by Mind Map: KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. tvořivost

1.1. plynulost

1.2. flexibilita

1.3. zpracování

1.4. originalita

2. MYŠLENÍ

2.1. tvořivé myšlení

2.2. angažované myšlení

2.3. kritické myšlení

2.4. konkrétní - názorné - abstraktní

2.5. divergentní - konvergentní

2.6. laterální myšlení

3. PROBLÉM

3.1. -dobře definované -špatně definované

4. KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI

5. KOMPETENCE

5.1. ...

5.2. pracovní

5.3. personální

5.4. sociální

5.5. k učení

6. obtíž/potíž

7. řešení problému

7.1. identifikace problémové situace

7.2. definice problému

7.3. organizace zdrojů (vč. informací)

7.4. generování strategií řešení

7.4.1. automatizované způsoby - algoritmy

7.4.2. vhled

7.4.3. využití zkušeností a znalostí: - pozitivní a negativní přenos - izomorfní/analogické problémy - mentální nastavení - expertní řešení vs. začátečníci

7.5. výběr strategie řešení

7.6. aplikace vybrané strategie

7.7. zhodnocení celého procesu řešení

8. _