Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Usos de les TIC by Mind Map: Usos de les TIC
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Usos de les TIC

Usos reals

Mediació alumnes/contingut

Representació i comunicació de significats

Seguiment, regulació i control de l'activitat conjunta de professor i alumnes al voltant dels continguts

Configuració d'entorns d'aprenentatge i espais de treball per a professors i alumnes

Contrast entre els usos reals i els previstos

Diferències rellevants

Causes

Paper transformador de les TIC

El resultat és un efecte limitat en la transformació i millora de la pràctica educativa.

Valor afegit de les TIC

Desviament respecte les previsions inicials

Tipologia d'estudi

Mètode

Situacions d'observació (SD)

Recollida de dades

Anàlisi de dades