Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mestariluokka - vastuut ja tehtävät by Mind Map: Mestariluokka - vastuut ja tehtävät
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mestariluokka - vastuut ja tehtävät

Matemaattiset ja tilastolliset menetelmät 3 op

Ilpo P

Palautelomake

Opiskelijoiden tuki

Opiskeljioden tekninen tuki

Käytännön järjestelyt

Tekninen tuki luokassa

Nauhoitteiden liittäminen sivustoon

Tunnuksia luotu nauhoitteita varten

Mestariluokan googlesivun perustaminen

Liitä lähiohjaustapaamiset kalenteriin

Ketkä ovat vapautettu Tietotyö opintojaksosta?

Aikataulut, ohjelmat, kalenteri ajantasalla

Opiskelijoiden seuranta

Palautteet

Viestintä

Lähijaksot

Työaikaseuranta ja resurssit

FTM työaikaseuranta, kohde: 50210

Työaikaseuranta myös taulukkoon joten muutkin näkee mitä on tehty

Resurssit

Suunnittelu

Siri

Eero

Outi

MTT

Jaana

Annika

Opettajien tuki

Annika ja Eero hoitaa

Opettajien pedagoginen tuki (verkkototeutus)

ACP tuki

Laadunvarmistus

Pedagoginen suunnittelu verkkototeutusta varten

Opintojaksot