Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Mestariluokka - vastuut ja tehtävät by Mind Map: Mestariluokka -
vastuut ja
tehtävät
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Mestariluokka - vastuut ja tehtävät

Matemaattiset ja tilastolliset menetelmät 3 op

Ilpo P

Palautelomake

Opiskelijoiden tuki

Opiskeljioden tekninen tuki

Jaana

Käytännön järjestelyt

Tekninen tuki luokassa

Eero Aro + toinen vielä

Testaa äänet verkossa olevien kanssa tarvittaessa vähän ennen tilaisuutta (ainakin alussa)

Nauhoitteiden liittäminen sivustoon

Annika ja Jaana

Tarkista oikeudet, ehkä Eero myös voi tehdä siirto

Tunnuksia luotu nauhoitteita varten

Annika

Mestariluokan googlesivun perustaminen

Annika

Liitä lähiohjaustapaamiset kalenteriin

Annika

Ketkä ovat vapautettu Tietotyö opintojaksosta?

Aikataulut, ohjelmat, kalenteri ajantasalla

Tiina

Opiskelijoiden seuranta

Yhteinen taulukko jonne kirjataan opiskelijat sekä opintojaksot, taulukko perustettu, Siri yhteistyössä opettajien kanssa

Winha, Luodaanko opintojaksot toteutussuunnitelmina opettajan omat opintojaksot näkymään SoleOPSissa

Palautteet

Opintojaksojen palautteiden käsittely, Siri ja opettajat

Yleinen palaute sekä niiden käsittely, Siri

Viestintä

Kouluttajat, Siri

Opiskelijat, Tiina

Lähijaksot

Luokkahuone, Liittää luokka Aikataulu sivuun, Tiina, Luokan varaus, kyltit, Tiina

Ilmoittautumislomakkeen tarkastus, Tiina, Siri

Kyltit

Työaikaseuranta ja resurssit

FTM työaikaseuranta, kohde: 50210

Työaikaseuranta myös taulukkoon joten muutkin näkee mitä on tehty

Resurssit

Jaana 6 h (24 h opetukseen)

Annika 80 h

Eero J 80 h

Suunnittelu

Siri

Eero

Outi

MTT

Jaana

Annika

GoogleSivustot ja Google Dokument koulutus annettu Sirille ja Tiinalle

Mindmap vastuut / työnjako

Resurssien selvittely, taulukko luotu

Opettajien tuki

Annika ja Eero hoitaa

Opettajien pedagoginen tuki (verkkototeutus)

Palautelomake

Sivusto tai oppimisympäristö

Tehtävät ja tehtävien palautus

Miten ohjaaja viestittää opiskelijan kanssa

Opiskelijoiden yhteydenotot opettajan kanssa

Työkalut

Arviointi

Luennot verkossa

Oppimateriaali

ACP tuki

Opettajakoulutus ACP, Jukka Vahtila, Eero A., Eero Jaakkola, Marko Rantanen, Ilpo, Eira, Pirjo Poutanen, Petri

Opettajien ACP-tuki luokassa, Eero A.

Laadunvarmistus

Pedagoginen suunnittelu verkkototeutusta varten

Taulukkopohja kartoitusta varten, Annika

Kartoitus tehty, Annika

Opintojaksot

Esimiestaidot ja johtaminen 3 op, Opettajat ?, Palautelomake

Taloudellinen ja tuloksellinen toiminta 2 op, Eira A, Palautelomake

Projektiosaaminen 5 op, Jukka V., Petri P, Palautelomake, Sivusto

Tietotyö 2 op, Jaana N., Palautelomake, Sivusto

Tutkiva ja kehittävä osaaja 3 op, Ilpo P, Palautelomake

Tutkimuksen raportointi 2 op, Palautelomake, Ohjaaja?

Maaseutu- ja ympäristöpolitiikka 5 op, Eero J, Annika M., Palautelomake, Sivusto

Kestävä kehitys biotaloudessa 5 op, Ilpo P., Palautelomake

Kehitystyö 5 op, Ohjaus?, Katariina, Hannu