Mestariluokka - vastuut ja tehtävät

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mestariluokka - vastuut ja tehtävät by Mind Map: Mestariluokka - vastuut ja tehtävät

1. Matemaattiset ja tilastolliset menetelmät 3 op

1.1. Ilpo P

1.2. Palautelomake

2. Suunnittelu

2.1. Siri

2.2. Eero

2.3. Outi

2.4. MTT

2.5. Jaana

2.6. Annika

2.6.1. GoogleSivustot ja Google Dokument koulutus annettu Sirille ja Tiinalle

2.6.2. Mindmap vastuut / työnjako

2.6.3. Resurssien selvittely, taulukko luotu

3. Opettajien tuki

3.1. Opettajien pedagoginen tuki (verkkototeutus)

3.1.1. Palautelomake

3.1.2. Sivusto tai oppimisympäristö

3.1.3. Tehtävät ja tehtävien palautus

3.1.4. Miten ohjaaja viestittää opiskelijan kanssa

3.1.5. Opiskelijoiden yhteydenotot opettajan kanssa

3.1.6. Työkalut

3.1.7. Arviointi

3.1.8. Luennot verkossa

3.1.9. Oppimateriaali

3.2. ACP tuki

3.2.1. Opettajakoulutus ACP

3.2.1.1. Jukka Vahtila

3.2.1.1.1. Eero A.

3.2.1.1.2. Eero Jaakkola

3.2.1.1.3. Marko Rantanen

3.2.1.2. Ilpo

3.2.1.3. Eira

3.2.1.4. Pirjo Poutanen

3.2.1.5. Petri

3.2.2. Opettajien ACP-tuki luokassa

3.2.2.1. Eero A.

3.3. Laadunvarmistus

3.4. Pedagoginen suunnittelu verkkototeutusta varten

3.4.1. Taulukkopohja kartoitusta varten

3.4.1.1. Annika

3.4.2. Kartoitus tehty

3.4.2.1. Annika

3.5. Opintojaksot

3.5.1. Esimiestaidot ja johtaminen 3 op

3.5.1.1. Opettajat ?

3.5.1.2. Palautelomake

3.5.2. Taloudellinen ja tuloksellinen toiminta 2 op

3.5.2.1. Eira A

3.5.2.2. Palautelomake

3.5.3. Projektiosaaminen 5 op

3.5.3.1. Jukka V.

3.5.3.2. Petri P

3.5.3.3. Palautelomake

3.5.3.4. Sivusto

3.5.4. Tietotyö 2 op

3.5.4.1. Jaana N.

3.5.4.2. Palautelomake

3.5.4.3. Sivusto

3.5.5. Tutkiva ja kehittävä osaaja 3 op

3.5.5.1. Ilpo P

3.5.5.2. Palautelomake

3.5.6. Tutkimuksen raportointi 2 op

3.5.6.1. Palautelomake

3.5.6.2. Ohjaaja?

3.5.7. Maaseutu- ja ympäristöpolitiikka 5 op

3.5.7.1. Eero J

3.5.7.2. Annika M.

3.5.7.3. Palautelomake

3.5.7.4. Sivusto

3.5.8. Kestävä kehitys biotaloudessa 5 op

3.5.8.1. Ilpo P.

3.5.8.2. Palautelomake

3.5.9. Kehitystyö 5 op

3.5.9.1. Ohjaus?

3.5.9.2. Katariina, Hannu

4. Opiskelijoiden tuki

4.1. Opiskeljioden tekninen tuki

4.1.1. Jaana

5. Käytännön järjestelyt

5.1. Tekninen tuki luokassa

5.1.1. Eero Aro + toinen vielä

5.1.2. Testaa äänet verkossa olevien kanssa tarvittaessa vähän ennen tilaisuutta (ainakin alussa)

5.2. Nauhoitteiden liittäminen sivustoon

5.2.1. Annika ja Jaana

5.2.2. Tarkista oikeudet, ehkä Eero myös voi tehdä siirto

5.3. Tunnuksia luotu nauhoitteita varten

5.3.1. Annika

5.4. Mestariluokan googlesivun perustaminen

5.4.1. Annika

5.5. Liitä lähiohjaustapaamiset kalenteriin

5.5.1. Annika

5.6. Ketkä ovat vapautettu Tietotyö opintojaksosta?

5.7. Aikataulut, ohjelmat, kalenteri ajantasalla

5.7.1. Tiina

5.8. Opiskelijoiden seuranta

5.8.1. Yhteinen taulukko jonne kirjataan opiskelijat sekä opintojaksot, taulukko perustettu

5.8.1.1. Siri yhteistyössä opettajien kanssa

5.8.2. Winha

5.8.2.1. Luodaanko opintojaksot toteutussuunnitelmina opettajan omat opintojaksot näkymään SoleOPSissa

5.9. Palautteet

5.9.1. Opintojaksojen palautteiden käsittely

5.9.1.1. Siri ja opettajat

5.9.2. Yleinen palaute sekä niiden käsittely

5.9.2.1. Siri

5.10. Viestintä

5.10.1. Kouluttajat

5.10.1.1. Siri

5.10.2. Opiskelijat

5.10.2.1. Tiina

5.11. Lähijaksot

5.11.1. Luokkahuone

5.11.1.1. Liittää luokka Aikataulu sivuun

5.11.1.1.1. Tiina

5.11.1.2. Luokan varaus, kyltit

5.11.1.2.1. Tiina

5.11.2. Ilmoittautumislomakkeen tarkastus

5.11.2.1. Tiina, Siri

5.11.3. Kyltit

6. Työaikaseuranta ja resurssit

6.1. FTM työaikaseuranta, kohde: 50210

6.2. Työaikaseuranta myös taulukkoon joten muutkin näkee mitä on tehty

6.3. Resurssit

6.3.1. Jaana 6 h (24 h opetukseen)

6.3.2. Annika 80 h

6.3.3. Eero J 80 h