Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Årsplan: Din klasse by Mind Map: Årsplan: Din klasse
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

Årsplan: Din klasse

Ideer

Skyd alle

Huskeliste

Dette punkt er tænkt som en hjælp til din planlægning. Du kan slette punktet, når du har brugt hjælpen.

Passer det til fagmål

Har jeg tænkt på forskellige aktivitetsformer

Kan jeg gøre det bedre med samarbejde?

Når du nu sidder og arbejder i MindMeister, så er det jo det nemmeste i verden at inviterer andre til dette samarbejde.

Er skidtet reserveret?

Har jeg været god til at genbruge mine bedste materialer?

har jeg været god til at finde på nye ideer?

Gør jeg brug af skolens muligheder?

Fastlagte forløb

Her kan du notere traditioner, udflugter, temauger, projektuger, besøgende til skolen og hvad der ellers kommer som brud på hverdagens normale rytme.

Projekt

Avisen i undervisningen

Temauge på skolen

Musical

Forløb / tema

Aktiviteter

fx

Materialer

Fx

Tidsplan

Tidsplanen er inddelt i fem perioder, fra sommer til efterårsferien, til jul, til vinterferien, til påske og igen til sommerferien. Under hver periode er ugerne skrevet ind. Husk at du kan kopiere et punkt og sætte det ind flere steder, sådan at forløb eller temaer kan sættes ind for flere uger i din årsplan.

Sommer

Efterår

Vinter

Påske

Sommer

START HER

Vigtig information om dette mind map Læs vejledningen til dette mind map her inden du går i gang. Her kan du læse om hvilke ideer der ligger bag dette mind map, og dermed få det bedste ud af denne ramme. Når du er færdig med denne start-hjælp, kan du bare slette punktet sådan at det ikke er i vejen for din årsplan. Dette mind map er tænkt som en skabelon til din planlægning, organisering og undervisning for et helt skoleår, for en hel klasse. Du kan hente denne skabelon på adressen http://www.mindmeister.com/117620961/rsplan-din-klasse ved, som bruger der er logget ind, at vælge klon, når du besøger mind mappet. Du kan se videovejledninger til hvordan du laver årsplaner i MindMeister på http://www.laerit.dk