Jak usprawnić życie za pomocą Map Myśli?! www.AdamHamela.com

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jak usprawnić życie za pomocą Map Myśli?! www.AdamHamela.com by Mind Map: Jak usprawnić życie za pomocą Map Myśli?! www.AdamHamela.com

1. Do czego jeszcze mogą nam posłuzyć Mapy Myśli..?!

1.1. Do podejmowania ważnych decyzji

1.2. Do zarządzania projektami

1.3. Do rozwiązywania "problemów"

1.4. Do prowadzenia dziennika

1.5. Do przygotowywania nowych produktów

1.6. Do opracowywania strategii

1.7. Do zarządzania pracą zespołową

1.8. Do komunikacji z klientami

1.9. Do tworzenia poradników, instrukcji, itp.

1.10. Do planowania dowolnego wydarzenia (nawet wyjazdu na urlop, urodzin, imprez okolicznościowych, szkoleń, itp.)

1.11. Do katalogowania własnych zbiorów

1.12. Do budowania/ utrzymywania relacji

1.13. Do zarządzania własnym blogiem

1.14. Do tworzenia dynamicznych prezentacji

2. Dlaczego warto zapisywać w ten sposób informacje?!

2.1. Zaangażowanie obu półkul mózgowych

2.2. Szybszy dostęp do informacji

2.3. Zwiększona kreatywność

2.4. Szybsza nauka

3. New node

4. New node

5. Jaki program wybrać?

5.1. www.MindMeister.com

5.2. www.MindOmo.com

6. Do czego mogą Ci się przydać Mapy Myśli?

6.1. Planowanie serategiczne

6.2. Biznes

6.3. Nauka

6.4. Hobby

7. Jakie korzyści dają Mapy Myśli?

7.1. Pozwalają wykorzystać twórczy potencjał umysłu

7.2. Ułatwiają kojarzenie informacji i łączenie ich ze sobą

7.3. Pomagają gromadzić potrzebną nam wiedzę

7.4. Usprawniają dostęp do potrzebnych danych

7.5. Kolejna korzyść, to...

8. Jak utworzyć Mapę?

8.1. Tworząc Mapę wychodzimy od najbardziej ogólnej idei, którą notujemy na środku

8.2. Następnie dodajemy kolejne odnogi, notując coraz bardziej sprecyzowane idee

8.3. Rozwijając każdą gałąź, aby wyczerpać wszelkie możliwości, jakie przyjdż nam do głowy!

8.4. Chcąc stworzyć mapę taką, jak ta, zakładamy bezpłatne (lub płatne) konto na...

9. Dodatkowe korzyści, jakie dają programy do tworzenia Map Myśli - online!

9.1. Dzieki zastosowaniu programu komputerowego do tworzenia map myśli (takiego, jak ten), możemy z łatwością umieszczać na mapie linki do stron, zdjęcia, a nawet całe pliki!

9.2. Dostęp do naszych map z dowolnego komputera na świecie (jeśli korzystamy z rozwiązań typu online).