Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jødedom by Mind Map: Jødedom

1. Synagoge

1.1. samlingssted

1.2. Rabiner - leder i menigheten

1.3. undervisning

2. Å være jøde

2.1. antall ca. 13 mil

2.1.1. hele verden- flest i USA og Israel

2.2. jødisk mor

2.3. konvertere

2.4. ortodoks

2.5. ikke ortodoks

3. Høytider

3.1. Sabbat

3.2. Pesach - påske

3.3. Nyttår

4. Symboler

4.1. Davidstjernen

4.2. Menora

4.2.1. sjuarmet lysestake

4.2.1.1. seks arbeidsdager + sabbat

5. Tidslinje

6. det gamle testamentet

7. Moses

7.1. grunnlegger

7.2. Profet

8. Tora

8.1. forteller hvordan jødene bør leve

8.2. 5 mosebøker

9. Talmud

9.1. Påbud og forbud

10. Musikk

10.1. Sang i gudstjeneste

11. Jerusalem

12. Mattradisjon

12.1. kosher