Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Jødedom by Mind Map: Jødedom
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Jødedom

det gamle testamentet

Moses

grunnlegger

Profet

Tora

forteller hvordan jødene bør leve

5 mosebøker

Talmud

Påbud og forbud

Synagoge

samlingssted

Rabiner - leder i menigheten

undervisning

Å være jøde

antall ca. 13 mil

hele verden- flest i USA og Israel

jødisk mor

konvertere

ortodoks

ikke ortodoks

Høytider

Sabbat

Sabbaten er den viktigste høytiden for jødene

Pesach - påske

Påsken er

Nyttår

Feires om høsten

Symboler

Davidstjernen

Menora

sjuarmet lysestake, seks arbeidsdager + sabbat

Musikk

Tradisjon innen sang og dans. Fiolin er et viktig intrument.  

Sang i gudstjeneste

Jerusalem

Mattradisjon

kosher

bestemmelse for hva de kan spise  

Tidslinje