Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jødedom by Mind Map: Jødedom

1. det gamle testamentet

2. Moses

2.1. grunnlegger

2.2. Profet

3. Tora

3.1. forteller hvordan jødene bør leve

3.2. 5 mosebøker

4. Talmud

4.1. Påbud og forbud

5. Synagoge

5.1. samlingssted

5.2. Rabiner - leder i menigheten

5.3. undervisning

6. Å være jøde

6.1. antall ca. 13 mil

6.1.1. hele verden- flest i USA og Israel

6.2. jødisk mor

6.3. konvertere

6.4. ortodoks

6.5. ikke ortodoks

7. Høytider

7.1. Sabbat

7.2. Pesach - påske

7.3. Nyttår

8. Symboler

8.1. Davidstjernen

8.2. Menora

8.2.1. sjuarmet lysestake

8.2.1.1. seks arbeidsdager + sabbat

9. Musikk

9.1. Sang i gudstjeneste

10. Jerusalem

11. Mattradisjon

11.1. kosher

12. Tidslinje