Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Citace by Mind Map: Citace

1. Harwardský systém citování = citování v textu (Šulová, 2004, s. 54)

2. ISO 690

3. Seminárka

3.1. Úvod do studia psychologie

3.2. Vývojová psychologie

3.3. Obecná psychologie

3.4. Vědecko-výzkumná propedeutika

4. APA

4.1. American Psychological Association

5. Přímá citace, parafráze, obecně přímá citace

6. Jak správně citovat a odkazovat na citace ve textu?

7. Nutnost

8. A další

8.1. Filmy

8.2. Videa

8.3. Tv. vysílání

9. Monografická publikace

9.1. Kvalifikační práce

9.2. Kapitola

10. Bibliografická citace

10.1. Abecední seznam

10.2. 1. tvůrce

10.3. 2. název

10.4. 3. typ nosiče

10.5. 4. vydání

10.6. 5. nakladatelské údaje

10.7. 6. číslování a stránkování

10.8. 7. edice

10.9. 8. identifikátory

10.10. 9. lokace citované informace

10.11. 10. poznámky

11. Periodikum

11.1. Článek

12. Sborník

12.1. Příspěvek

13. Elektronický dokument

13.1. Webové sídlo

13.2. Databáze

13.3. Počítačový program

13.4. CD-ROM

13.5. El. skripta

13.6. El. periodikum