Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Citace by Mind Map: Citace

1. Harwardský systém citování = citování v textu (Šulová, 2004, s. 54)

2. A další

2.1. Filmy

2.2. Videa

2.3. Tv. vysílání

3. ISO 690

4. Seminárka

4.1. Úvod do studia psychologie

4.2. Vývojová psychologie

4.3. Obecná psychologie

4.4. Vědecko-výzkumná propedeutika

5. APA

5.1. American Psychological Association

6. Přímá citace, parafráze, obecně přímá citace

7. Monografická publikace

7.1. Kvalifikační práce

7.2. Kapitola

8. Bibliografická citace

8.1. Abecední seznam

8.2. 1. tvůrce

8.3. 2. název

8.4. 3. typ nosiče

8.5. 4. vydání

8.6. 5. nakladatelské údaje

8.7. 6. číslování a stránkování

8.8. 7. edice

8.9. 8. identifikátory

8.10. 9. lokace citované informace

8.11. 10. poznámky

9. Periodikum

9.1. Článek

10. Sborník

10.1. Příspěvek

11. Elektronický dokument

11.1. Webové sídlo

11.2. Databáze

11.3. Počítačový program

11.4. CD-ROM

11.5. El. skripta

11.6. El. periodikum

12. Jak správně citovat a odkazovat na citace ve textu?

13. Nutnost