Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. by Mind Map: Kompetenceudvikling skal
være praksisnær og forankret
tæt på lærernes almindelige
hverdag.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

Krav til læreres professionsmæssige kompetencer

Læreres uformelle strategier for at tilegne sig nye kompetencer

Skolens formaliserede støtte- og videndelingsstrukturer

Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med undervisningen