Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag. by Mind Map: Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kompetenceudvikling skal være praksisnær og forankret tæt på lærernes almindelige hverdag.

Krav til læreres professionsmæssige kompetencer

Lærere skal have 1) et opdateret fagsyn, som skal leve op til kravene i Fælles Mål hvad angår integration af it i fagene. 2) en fagdidaktisk kompetence, som betyder, at man kan planlægge sin undervisning bl.a. med udgangspunkt i elevernes forudsætninger, konkret viden om de faglige muligheder i forskellige it-programmer, kendskab til og viden om hvordan forskellige faglige ressourcer på internettet kan anvendes i faget mv. 3) en undervisningspraktisk kompetence for at kunne omsætte gode undervisningsplaner til en konkret undervisning. Til den undervisningspraktiske kompetence hører bl.a. strategier for og mod til at anvende teknologier, som måske opfører sig anderledes end planlagt.

Læreres uformelle strategier for at tilegne sig nye kompetencer

1) At søge og eksperimentere selv 2) Deltagelse i netbaserede, faglige fora og websites 3) Uformel kollegial videndeling på skolen Den selvprogrammerede medarbejder oplærer sig selv i samarbejde med andre og tilpasser sig nye opgaver, processer i takt med teknologiens og samfundets forandringstakt øges (Manuel Castells: Fremtidens medarbejder)

Skolens formaliserede støtte- og videndelingsstrukturer

Den formaliserede kompetenceudvikling kan foregå gennem 1) Kurser 2) It-vejlederfunktionen 3) Læringscentret 4) De faglige vejledere 5) Fagudvalg/fagteams

Praksisnær kompetenceudvikling i forbindelse med undervisningen