Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Slavehandel by Mind Map: Slavehandel
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Slavehandel

Europa

Europa (snl.no)

Amerika

USAs historie (snl.no)

Afrika

Afrika (snl.no)

Slavene

Roots

Bilder

Lenker

Bakgrunn

Slaveri

Slaveri er når en person mener å ha juridisk rett til å eie et annet menneske og denne arbeidskraft. Slaveri har vært vanlig i de fleste kjente sivilisasjoner

Borgerkrig

Tidslinje (YouTube)

Bildesamling

For videre arbeid

Buffalo Soldier

Quiz om Roots

Mål

Kompetansemål

De tre målene er alle hentet fra Kunnskapsløftets kompetansmål for 10. årstrinn. Slavehandel omtales også i læreverk (Midgard) for 7. trinn som en del av de store oppdagelsene. Tankekartet er laget på en måte som gjør at det kan brukes på alle trinn fra 7. til 10.

Til læreren

Tankekartet er laget på en måte som gjør at det kan brukes på alle trinn fra 7. til 10. Slavehandel har eksistert gjennom alle tider og på alle kontinent. Dette tankekartet tar utgangspunkt i den mest kjente, slaveeksporten fra Afrika til Amerika i flere hundre år fra 1600- til 1800-tallet. Under punket "For videre arbeid" er det tenkt at lærer selv må supplere med sitt stoff, eller at en sammen med elever kan bli enig om det videre arbeidet. En kan i den forbindelse legge merke til kompetansemålet som fordrer digitalt arbeid og samarbeid med andre skoler i landet. Også de ulike verdensdelene er det naturlig å videreutvikle tankekartet med det elevene selv kan fra før, eller finner ut etter hvert.

Trekanthandelen

De grønne pilene mellom verdensdelene illustrerer hvilken vei trekanthandelen gikk. Fra Europa til Afrika ble det fraktet våpen, ammunisjon, drikke mm. Fra Afrika til Amerika ble det fraktet slaver, og tilbake fra Amerika til Europa tok skipene med bomull, sukker og tobakk. På den måten ble det aldri seilt med tomme skip.

Danmark-Norges rolle

Trekantfarten

Kilder

wikipedia london.no Roots (dvd) YouTube Bilder på PowerPoint er kreditert på det enkelte bilde