CIRI-CIRI GURU PEMBINA NEGARA BANGSA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CIRI-CIRI GURU PEMBINA NEGARA BANGSA by Mind Map: CIRI-CIRI GURU PEMBINA NEGARA BANGSA

1. Personaliti

1.1. Prihatin

1.1.1. Mengambil berat tentang masalah pelajar

1.1.1.1. Mengetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar terlebih dahulu sebelum memulakan kelas

1.1.2. Mengutamakan keselesaan pelajar

1.1.2.1. Membenarkan pelajar untuk ke tandas ketika PDP berlangsung

1.2. Adil

1.2.1. Tidak pilih kasih antara pelajar

1.2.1.1. Tidak meminggirkan pelajar yang lemah dan berlaku adil terhadap semua pelajar

1.2.2. Tidak menghukum pelajar sesuka hati

1.2.2.1. Menguhukum pelajar mengikut panduan yang betul dan setaraf

1.3. Bersikap positif

1.3.1. Bijak mengawal emosi

1.3.1.1. Tidak mengeluarkan kemarahan kepada pelajar tentang masalah peribadi

1.3.2. Sentiasa memberikan motivasi

1.3.2.1. Sentiasa memberikan nasihat dan sokongan positif kepada pelajar

1.4. Menyediakan pendidikan berkualiti

1.4.1. Mempunyai kemahiran dalam teknologi maklumat dan komunikasi

1.4.1.1. Menggunakan kemudahan ICT. Contohnya, frog.

1.4.2. Meningkatkan kemahiran pedadogi

1.4.2.1. Strategi pembelajaran yang menarik dan baik

1.4.3. Menguasai subjek yang diajar

1.4.3.1. Menguasai kandungan pelajaran sebelum memulakan pengajaran

2. Etika

2.1. Kerja

2.1.1. Amanah dalam menjalankan tugasan atau tanggungjawab

2.1.1.1. Contoh: Melakukan sesuatu tugasan dengan bersungguh-sungguh

2.1.2. Berdisiplin dan beradab sopan

2.1.2.1. Contoh: Menepati waktu masuk ke kelas

2.2. Pemakaian

2.2.1. Sentasa berpakaian kemas sesuai dengan keadaan

2.2.1.1. Tidak memakai pakaian yang menjolok mata

2.2.2. Sesuai dengan profesion keguruan

2.2.2.1. Contoh: Memakai kasut yang bertutup.

2.3. Percakapan

2.3.1. Menggunakan bahasa yang sopan

2.3.1.1. Contoh: Tidak menggunakan perkataan yang menyinggung perasaan

2.3.2. Tidak menggunakkan perkataan yang boleh menyentuh hal-hal sensitif

2.3.2.1. Contoh: Memberikan salam sebelum masuk ke kelas

3. Perwatakan

3.1. Penyayang

3.1.1. Melayani pelajar dengan baik dan berdedikasi

3.1.1.1. Contoh; Sentiasa memberikan senyuman

3.1.2. Tiada sikap pilih kasih diantara pelajar

3.1.2.1. Tidak meminggirkan mana-mana pelajar

3.1.3. Menghargai usaha yang telah dilakukan pelajar

3.1.3.1. Contoh: Memuji hasil tugasan yang telah disiapkan oleh pelajar

3.1.3.2. Contoh: Memberikan anugerah kepada pelajar atas uasaha yang diberikan

3.2. Tegas

3.2.1. Menegur kesalahan pelajar dengan cara yang baik dan betul

3.2.1.1. Memberikan teguran dan nasihat yang positif

3.2.2. Membentuk akhlak pelajar yang mulia

3.2.2.1. Menjadi role model terhadap para pelajar

3.2.2.2. Mengajarkan nilai-nilai murni

3.3. Peramah

3.3.1. Mudah untuk didekati

3.3.1.1. Bersedia untuk mendengar masalah dan memberikan pendapat langkah penyelesaian masalah

3.3.2. Berkongsi ilmu dan pengalaman

3.3.2.1. Berkongsi cerita jalan kehidupan sebagai pengajaran bagi pelajar