Kennisteam HRM

test

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kennisteam HRM by Mind Map: Kennisteam HRM

1. BISL (Next)

1.1. Domain operations

1.1.1. Calls

1.1.1.1. Call registratie

1.1.1.1.1. Topdesk

1.1.1.2. Call rapportages

1.1.1.2.1. inzicht in de werklast

1.1.1.2.2. capaciteitsbepaling

1.1.1.2.3. kwaliteit dienstverlening

1.1.1.3. Wat is een call?

1.1.1.3.1. Vraag

1.1.1.3.2. Opdracht

1.1.1.3.3. Wens of wijzigingsverzoek

1.1.1.3.4. Klacht

1.1.1.3.5. Verstoring

1.1.2. Business Operations

1.1.2.1. Communicatie & training

1.1.2.1.1. reactief

1.1.2.1.2. pro-actief

1.1.2.2. Autorisaties

1.1.2.2.1. autorisatieprofielen

1.1.2.2.2. controle autorisaties

1.1.2.2.3. overzicht van uitgegeven autorisaties

1.1.2.2.4. afwijkingen v.h. autorisatiebeleid

1.1.3. Data operation

1.1.3.1. Master data management

1.1.3.1.1. beheer stuurgegevens

1.1.3.2. Kwaliteitsplannen

1.1.3.2.1. waar is verbetering noodzakelijjk?

1.1.3.2.2. KPI's

1.1.3.3. Datakwaliteit

1.1.3.3.1. afspraken en proc. bewaking datakwaliteit

1.1.3.3.2. aanpassen incorrecte data

1.1.3.4. Beheer van de gegevensomgeving

1.1.3.4.1. aantal gebruikers

1.1.3.4.2. responsetijden

1.1.3.4.3. beschikbaarheid

1.1.3.4.4. max.downtime

1.1.3.4.5. SLA

1.1.3.4.6. Informeren IT bij veranderingen

1.1.3.5. Wat is nodig?

1.1.3.5.1. Bedrijfsinformatiemodel

1.1.3.5.2. Datamodellen v.d. informatiesystemen

1.1.3.5.3. Eisen a.d. kwaliteit

1.1.3.5.4. Verzamelen KPI's

1.1.3.5.5. Exploitatiegegevens SLA's

1.1.4. Service operation

1.1.4.1. Procedures

1.1.4.2. Meten dienstverlening

1.1.4.3. Bewaken IT-dienstverlening

1.1.4.4. Operationele IT-aansturing

1.1.5. Technology operation

1.1.5.1. Beschikbaarheid

1.1.5.2. Informatieketenpartner-liason bij incidenten

1.1.5.3. IT-leveranciers

1.1.5.4. Incidentenmanagement

2. Stakeholders

2.1. Buco's

2.2. HRM LDCR

2.3. Klant & Keten

2.4. RvdR

2.5. FB'ers

2.6. SDM'érs berijfsvoering

2.7. Portefeuillehouder(s)

2.8. KCC

2.9. Frontoffices gerechten

2.10. Product Owners

2.11. Leveranciers

3. Documenten

3.1. Memo Kennisteams

3.1.1. Goedkeuring memo

3.2. Punten aanpassing memo

3.3. Plan van Aanpak

3.3.1. Opdracht PvA

3.3.2. Visie

3.3.3. Taken en verantwoordelijkheden

3.3.4. Resultaten

3.3.5. Planning

3.3.6. Positie en plaats

3.3.7. Concernmodel

4. Communicatie

4.1. Interne communicatie

4.1.1. Intro

4.2. Presentaties

4.2.1. Unit-manager FB

4.2.2. Teamhfd. HRM LDCR

4.2.3. Adviseur HRM

4.2.4. Beleidsmedewerker HRM RvdR

4.2.5. Vakgroep HRM

4.2.6. Portefeuillehouder

5. Inrichting Kennisteam

5.1. Hulpmiddelen

5.1.1. Telefoon

5.1.2. Laptop

5.2. Werkafspraken

5.2.1. Plannen periodiek overleg

5.3. Uniformering

5.3.1. Brieven

5.3.2. Afhandeling meldingen

5.3.3. Telefonie

5.4. Personeel

5.4.1. Formatie

5.4.1.1. Jolanda Grobecker

5.4.1.1.1. fte: 0.2

5.4.1.2. Marcella Kleefsman

5.4.1.3. Zonder titel

5.5. Interne opleidingen

5.6. Leveranciers

5.7. Aansturing

5.7.1. Functioneel

5.7.2. Hierarchisch

5.8. Teamsite

5.8.1. Structuur

5.8.2. Afspraken

5.8.2.1. uniformiteit docs

5.8.2.2. Opslag van docs

5.8.3. Bereikbaarheid

5.9. Aansluiting kenniswerkgroep HRM

6. Applicaties

6.1. Selectie applicaties

6.1.1. Fase

6.1.1.1. SPP

6.1.1.2. Recruitment

6.1.2. Fase

6.1.3. Fase

6.2. Onderzoek & analyse bedrijfsvoeringapplicaties

6.2.1. Sabine Bulder (Young Talent)

6.2.2. Opdrachtformulering

6.2.3. Bespreken met direct betrokkenen

7. Werving

7.1. Informeel informeren belangstelling

7.1.1. Externe contactpersonen

7.1.1.1. Inhoudelijk

7.1.1.2. Juridisch

7.1.1.3. Bereikbaarheid

7.1.1.4. SDMér

7.2. Officieel intern werven

7.2.1. Intro

7.3. Profiel opstellen

7.3.1. competenties

7.3.2. vaardigheden

7.4. Besluitvorming

7.5. Selectie kandidaten

7.6. Gesprek kandidaten

7.6.1. Datum vaststellen

7.7. Uitnodigen kandidaten

8. Prioriteit invoering

8.1. moet gereed zijn voor de startfase

8.2. moet gereed zijn tijdens de startfase

8.3. moet gereed zijn in de operationele fase

8.4. kan wachten

9. Informatievoorziening Kennisteams

9.1. Opzet teamsite vb. Frontoffice KCC

9.2. Afspraken uniformering documenten

9.3. Welke documenten bewaren