Teamkontrakt for indskolingen på Vestermarkskolen nov. 2011.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teamkontrakt for indskolingen på Vestermarkskolen nov. 2011. by Mind Map: Teamkontrakt for indskolingen på Vestermarkskolen nov. 2011.

1. Respektfuldhed

1.1. vi lytter til hinanden

1.1.1. ordstyrer

1.1.2. mødestruktur

1.1.2.1. positive tilkendegivelser i lærerrunden

1.1.2.2. vi afbryder ikke

1.1.2.3. vi holder os til sagen

1.2. vi spørger ind

1.2.1. opfordrer til opklarende spørgsmål

1.2.1.1. positive tilkendegivelser i lærerrunde

1.3. vi forstår og respekterer hinanden

1.3.1. samarbejde om fælles projekter

1.3.1.1. morgensang

1.3.1.2. frikvarter

1.3.1.3. 1. og 2. uge

1.3.1.4. legedage

1.3.1.5. fælles skolestart/afslutning

1.3.1.6. anderledes dage

1.4. vi giver udtryk for vores meninger

1.4.1. udskyder punkter der pga. tidsnød ikke kan behandles tilfredsstillende

1.4.1.1. mødestruktur

2. Tydelighed

2.1. vi udtrykker vores holdninger direkte

2.1.1. beslutninger konfirmeres ved tilkendegivelse fra hver enkel

2.2. vi holder os til sagen/målet

2.2.1. ordstyrer sikrer, at vi har ordet én ad gangen

3. Tillid

3.1. vi retter fejl uden at få/give skyldfølelse

3.1.1. sætter betydningsfulde ting på dagsordenen

3.1.2. "pakker" ikke problemstillinger ind

3.2. vi tror på det positive i en kritik

3.2.1. vi spørger ind uden at gå i baglås

3.3. tilfredshed udtrykkes i lærerrunde

4. Ligeværdighed

4.1. vi værdsætter hinandens faglighed og forskelligheder

4.1.1. fordeler arbejdsopgaver

4.1.1.1. planlægning

4.1.2. lærer af hinanden og vi lærer fortsat

5. Åbenhed

5.1. vi er trygge ved åbent at udmelde vores holdninger

5.1.1. lærerrunde

5.1.1.1. punkt på dagsorden

5.1.2. ærlige

5.1.2.1. tilkendegivelser i lærerrunden

5.2. vi møder hinanden positivt

5.2.1. har tid til at lytte

5.2.1.1. positive tilkendegivelser i lærerrunden

5.2.2. giver plads til humor

5.2.2.1. griner sammen