Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Trends e-learning by Mind Map: Trends e-learning
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Trends e-learning

Omgevingsfactoren

Technologisering v.d. samenleving

veranderlijkheid/gecompliceerdheid van het werk

Internet eerste levensbehoefte, Van Dijk & Van Deursen, 2011

Democratisering van informatie en technologie

Netwerksamenleving

Sociale functie sociale media

Wirearchy ipv Hiërarchie

Service-georiënteerd

Meer kenniswerk

Wisdom of crowds

21st Century Skills

Privacy 2.0

Personalisering

Het Nieuwe Werken

Vergrijzing (van opleiders)

Financiëel-economische crisis

Druk om goedkoper op te leiden

Meer nadruk op zelfverantwoordelijkheid

Paradox of Choice

Quantified self

Strategisch belang onderwijs en HR

Fragmentatie e-learningmarkt

Privatisering learning services

Online tutoring

Certificering

Compliancy-based

Openheid, open access, open source

Trends rond didactiek en leren

Levenlang leren

Opvattingen over leren

Behaviourisme

Constructivisme, Interactie, Zone van naaste ontwikkeling

Connectivisme

Cognitivisme, Voorkennis activering, Testing

Meer aandacht voor didactiek

Activerende didactiek

Belang interactie, Student-instructor, Student-student, Student-content

Samenwerkend leren

Leren door te doen

Veranderende leerfunctie, Zelfgestuurd leren, werkplek leren

Global Educational Reform Movement (Sahlberg), Standaardisering

Deschooling

Meer aandacht voor individuele talenten en ambities

Belang feedback

Self Organized Learning Environments (S. Mitra)

Zelfgestuurd, gestuurd; Formeel - informeel leren

Sociale contract, zelfgeorganiseerd leren

Social Learning

meer dan gebruik van alleen sociale media

learner-to-learner connecties

verantwoordelijkheid / controle bij de lerende zelf

Leernetwerken

Liberaal, Eigen verantwoordelijkheid, thematische communities en netwerken, social media

Horizontaal, communities, social media, EPSS

verticaal, cursussen / modules, taakgerichte chunks

Extern, branche portal/communities en netwerken, etc.

Kennis als opslagplaats vs kennis als stroom

kennismanagement?, twitter, yammer, interesses

Serendipitous Learning

toevallig leren

Brein Leren

Mobiel Leren

Gamification

Badges

Game-based learning, serious games, simulaties

Seamless learning

Open educatie

Open educational resources

Open courseware

Massive open online courses, xMOOCs, cMOOCs, ????MOOCs

Do It Yourselves Learning

Werkplek leren

Performance Support, Just in time leren, tablets, Niet alleen content, maar ook connecties

learning analytics

The Personal Web (bring your own technology/device), persoonlijke leeromgeving, personalisering

Meer aandacht voor pedagogiek, mediawijsheid, digitale geletterdheid

Rapid e-learning

Van leermanagement naar talentmanagement

Einde van het tekstboek

Diversification learning resources (M. Kalz, 2012)

E-portfolio

Blended learning

Flipped classroom

Khan Academy

Storytelling

Storification

Micro-learning

Flexibilisering

Just in time

Anytime, any place, any where

Just enough

Compliancy-based learning

Technologische ontwikkelingen

context aware computing

Augmented reality

Adaptieve technologie

telepresence

Verrijkte media en 'immersive' media

online video en leren

Games en simulaties

3D

semantic-aware applications

cloud computing

outsourcing

Sociale media

Facebook

Youtube

mobiele technologie

tablet

smartphone

ambient displays

Wearable computing

RFID

Breedband

Online video

Weblectures

Ubiquitous, hidden & embedded computing

Gesture-based computing

Spraakgestuurd

Recommender systemen

Big data

Service oriented architecture

Virtualisatie

Sensortechnologie

E-books en e-readers

Single sign on, access overall

Surf Conext

Federatief inloggen

Open Social

Specifieke leertechnologieën

ELO, LMS

Smartboards

Student response systemen

Weblectures

Samenvattend

Scope e-learning verbreed

Kwaliteit e-learning verbeterd

Groei e-learning

Toegankelijke technologie leidt tot nieuwe didactische toepassingen

Alomtegenwoordig, flexibel en mobiel leren

Gepersonaliseerd leren

Vrij toegankelijk onderwijs

Haat-liefde verhouding ELO/LMS

Nieuwe businessmodellen voor onderwijs en opleiden

Volwassen, met puberale trekken