Simulacija rada u liječničkoj ordinaciji

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Simulacija rada u liječničkoj ordinaciji by Mind Map: Simulacija rada u liječničkoj ordinaciji

1. ATP red operacije

1.1. InitQ(Q)

1.2. IsEmptyQ(Q)

1.3. FrontQ(Q)

1.4. EnQueueQ(x,Q)

1.5. DeQueueQ(Q)

2. Izbornik

2.1. 1. Generiranje podataka o pacijenatima

2.2. 2. Simulacije cekaonice

2.3. 3. Simulacije cekaonice (modifikacija)

2.4. 9. Izlaz iz programa

3. Implementacija pomoću

3.1. pomoću pokazivaća

4. Funkcije u glavnom programu

4.1. ispis(P,PR,o)

4.2. prvi(P,PR,o)

4.3. drugi(P,o)

4.4. treci(P,PR,o)