Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RED by Mind Map: RED

1. 2. Simulacija čekaonice pacijenata u ordinaciji

1.1. FrontQ(q)

1.2. EnQueueQ(x, q)

1.3. DeQueueQ(q)

1.4. InitQ(q)

1.5. IsEmptyQ(q)

2. 3. Simulacija pacijenata s prioritetom

2.1. FrontQ(q)

2.2. EnQueueQ(x, q)

2.3. DeQueueQ(q)

2.4. InitQ(q)

2.5. IsEmptyQ(q)

3. 1. Generiranje parova brojeva

3.1. FrontQ(q)

3.2. EnQueueQ(x, q)

3.3. DeQueueQ(q)

3.4. InitQ(q)

3.5. IsEmptyQ(q)

4. 4. Funkcija za računanje vremena