Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RED by Mind Map: RED

1. 3. Simulacija pacijenata s prioritetom

1.1. FrontQ(q)

1.2. EnQueueQ(x, q)

1.3. DeQueueQ(q)

1.4. InitQ(q)

1.5. IsEmptyQ(q)

2. 1. Generiranje parova brojeva

2.1. FrontQ(q)

2.2. EnQueueQ(x, q)

2.3. DeQueueQ(q)

2.4. InitQ(q)

2.5. IsEmptyQ(q)

3. 2. Simulacija čekaonice pacijenata u ordinaciji

3.1. FrontQ(q)

3.2. EnQueueQ(x, q)

3.3. DeQueueQ(q)

3.4. InitQ(q)

3.5. IsEmptyQ(q)

4. 4. Funkcija za računanje vremena