Jak na učení ve 21. století?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jak na učení ve 21. století? by Mind Map: Jak na učení ve  21. století?

1. 1. Název aktivity např. Výuka anglického jazyka (e-learning)

2. 4. Praktická realizace např. vytvořit video pomocí Picasa a vložit na YouTube (pomocí odkazu sdílet)

3. 5. Závěry

3.1. Přínosy (lepší zapamatování)

3.2. Zápory (časově náročné)

3.3. Doporučení (využití obrázků z Googlu, hudby atd.)

4. 6. Zdroje

5. 2. Cíl a popis aktivity např. Efektivnější učení se s pomocí internetového nástroje

6. 3. Metodologie zpracování

6.1. Návrh webové aplikace

6.1.1. Doodle

6.1.2. YouTube

6.1.3. Myšlenková mapa

6.1.4. Picasa

6.1.5. Skype

6.1.6. Google Kalendář atd.

6.2. Odkazy na teorii o webové aplikaci

6.2.1. PLE (Blog)

6.2.2. TLE (Moodle)

6.3. Praktický příklad např. vytvoření videa prostřednictvím Picasa k dané látce (např. ovoce, zvířata atd.)