Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

KT3 by Mind Map: KT3
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

KT3

mahdollistaa tavoitteen mukaisen oppimisen, tarkoituksenmukaisten välineiden ja materiaalien avustuksella

Oppiminen

Yhteisöllinen oppiminen

Vaiheistaminen, Tiedollisen riippuvuuden näkökulma, Vastavuoroisen opettamisen näkökulma, Ratkaisuun tähtäävä näkökulma

Kollaboratiivinen oppiminen, Vygotskyn sosiokulttuurinen näkemys, Neopiagetilainen sosiokognitiivinen konflikti

Tutkiva oppiminen

tiedonhankintanäkökulma

osallistumisnäkökulma

tiedonluomisnäkökulma

Asiantuntijaksi oppiminen

lähtökohdat, progressiivinen ongelmanratkaisu, metakognitio, metakognitiivinen tieto, metakognitiivinen taito, tutkiva oppiminen, intentionaalinen oppiminen, adaptiivinen asiantuntijuus, ohjaus- ja vuorovaikutuskulttuuri, virtauskokemus/flow, oppimisorientaatio, kriittinen ajattelu

motivaation merkitys, oppimisen itsesäätely, kiinnostus, innostus, halu oppia/työskennellä, voimakas sitoutuminen

tieto- ja viestintätekniikan merkitys, tukee oppimisprosessin säätelyä ja ohjausta, ohjaa suunnittelemaan ja arvioimaan, auttaa ymmärtämään prosesseja, toisilta oppiminen, itse tuotetaan ja kehitellään tietoa, opettajan ohjaus silti tärkeää, aidon tilanteen simulointi, antaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille, raja-aitojen murtaminen, yhteys asiantuntijoihin, globaali verkko, ympäröivä yhteiskunta lähempänä

Oppimisympäristö