תכנון יחידת לימוד משולבת מחשב

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
תכנון יחידת לימוד משולבת מחשב by Mind Map: תכנון יחידת לימוד משולבת מחשב

1. תחום הדעת

1.1. נושא בתחום הדעת

1.2. פדגוגיה משולבת בתחום הדעת

1.3. מושגים קשורים בתחום הדעת

1.4. חיפוש חומרים בתחםו זה באתרי תוכן ובחיפוש חופשי

2. מיומנויות המאה ה-21

2.1. אילו כלים אנחנו רוצים ללמד

2.2. אלו דרכי עבודה אנו רוצים ללמד

2.3. אילו הרגלי עבודה וחשיבה אנו רוצים להקנות

3. מטרות נוספות

3.1. מענה לצרכים חברתיים בכיתה

3.2. הקניית הרגלי למידה

3.3. חינוך לערכים

4. דגם פעילות

4.1. מורה+עמדה

4.2. מורה +מחשב לכל קבוצה

4.3. מורה +מחשב לכל לומד

4.4. ללא שימוש במחשב בשיעור זה

5. תוצר

5.1. יחידני

5.2. קבוצתי

5.3. כיתתי

5.4. באיזה כלי? כיצד משקף למידה ביחידה? דרכי הערכה ומחןןם

6. New node