Teknologi & design

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Teknologi & design by Mind Map: Teknologi & design

1. Hva er teknologi ?

2. Hva er design?

3. Teknologiens historie og utvikling

4. Ordbøker: Teknologi

5. Ordbøker: Design

6. Funksjon

6.1. målgruppe

6.2. Kravspesifikasjon

7. Estetisk

7.1. utseende

7.2. farge

7.3. Størrelse

7.4. form

8. Økonomi

8.1. kostnader

8.2. markedsføring

8.3. pris

9. Etikk

9.1. miljøvern

9.2. resurss

9.3. helse