HỘI TỰ DO TÀI CHÍNH

Provides an overview of the sales process, and which actions need to take place

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỘI TỰ DO TÀI CHÍNH by Mind Map: HỘI TỰ DO TÀI CHÍNH

1. PP Quản lý tài chính JARS

1.1. Link phương pháp:

1.1.1. Kích mũi tên

1.2. File Excel + Hướng dẫn

1.2.1. Kích mũi tên

2. Thành viên

2.1. Đăng ký hội

2.1.1. Để chia nhóm!

2.1.1.1. Nhắc nhở thói quen quản lý tiền

2.1.2. Nhóm 3 người!

3. Mục đích!

3.1. Không bị nghèo

3.2. Giúp thành viên quý trọng đồng tiền của mình

3.3. Làm chủ cuộc sống ngay từ bây giờ.

3.4. Tiếp cận với cách quản lý tiền hiệu quả

3.5. Hiểu hơn về sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo

4. Chia sẻ

4.1. Thành viên có thể chia sẻ cách mình quản lý

4.2. Đăng bài trên Hội để mọi người góp ý + học tập ...