โครงงาน STEM เรื่องแชมพูจากมะกรูด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โครงงาน STEM เรื่องแชมพูจากมะกรูด by Mind Map: โครงงาน  STEM  เรื่องแชมพูจากมะกรูด

1. T.เทคโนโลยี

1.1. สืบค้นข้อมูลและใช้เทคโนโลยี

2. ออกแบบโครงงานนี้ด้วยอะไร

2.1. mindmeister

3. S.วิทยาศาสตร์

3.1. การทดลองนำสารมาผสมรวมกันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของโครงงาน

4. เรียนรู้หลายๆคนได้อย่างไร

4.1. สร้างลิงค์ในเว็ป

5. ตกแต่งโครงงานด้วยอะไร

5.1. mindmeister

6. E-การออกแบบ

6.1. ใส่สาลาโนลิน ละลายน้ำร้อนก่อนนำไปผสม ( ไขมันสกัดจากธรรมชาติ ช่วยให้เส้นผมเงามัน และ มีน้ำหนัก ช่วยให้หนังศีรษะไม่แห้ง และ ลดการเกิดรังแค ) – ผงฟอง สำหรับช่วยให้มีฟองเวลาสระผม ให้ความรู้สึกเหมือนแชมพูปกติ ละลายน้ำก่อนใส่ลงไป ( ซึ่งหากใครแพ้แชมพูแบบมีฟอง ไม่ต้องใส่ก็ได้ )

7. ทำโครงงานเพื่ออะไร

7.1. เพื่อแก้ไขปัญหารังแค และสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถนำไปสร้างอาชีพได้

8. M-คณิตศาสตร์

8.1. ประมาณค่าใช้จ่ายในโครงงาน

9. กลุ่มในการศึกษาคือใคร

9.1. นักเรียนและบุคคลทั่วไป