ERP-software

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ERP-software by Mind Map: ERP-software

1. wat

1.1. Enterprise Resource Planning

1.2. belangrijkste bedrijfsprocessen informatiseert

2. belang

2.1. integratie

2.2. aaneenkoppeling van veschillend systemen

3. OpenERP-businesscase.

3.1. Geïnstaleerd

3.1.1. Warehouse Management

3.1.2. Accounting & Finance

3.1.3. Purchase Management

3.1.4. Sales Management

3.2. Niet-Geïnstaleerd

3.2.1. Costomer Relationship management

3.2.2. Project management

3.2.3. Invoicint

3.2.4. Knowledge management

3.2.5. Manufactureing

3.2.6. Human resources

4. cocolatier valentino

4.1. Geînstaleerd

4.1.1. boekhouding

4.1.2. ERP

4.1.3. CRM

5. ERP = robuuste tractor, CRM= snelle auto

5.1. Beide hebben ze hun specifieke fucntie, ze kunnen in principe voor hun taken gebruikt worden maar. dat is niet optimaal. En daar zijn ze ook niet voor gemaakt.

6. drie belangrijke tips

6.1. Onderschat de eigen processen niet

6.2. Stel een plan op voor de implementatie en bewaak de voortgang

6.3. Betrek zowel werkvloer als directie bij de implementatie