Life Plan

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Life Plan by Mind Map: Life Plan

1. สุขภาพ

1.1. ร่างกาย

1.1.1. อาหาร

1.1.1.1. มื้อเช้า

1.1.1.2. มื้อเที่ยง

1.1.1.3. มื้อเย็น

1.1.2. พักผ่อน

1.1.2.1. นอนหลับ

1.1.2.1.1. เข้านอนก่อน ๔ ทุ่ม

1.1.2.1.2. ตื่นก่อน ๖ โมงเช้า

1.1.2.1.3. เข้านอนหลังอาหารมื้อเย็นอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง

1.1.3. ออกกำลังกาย

1.2. จิตใจ

2. Career

2.1. How can I advance my career?

2.2. นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการในปี 2562

2.2.1. สอบใบประกอบวิชาชีพได้ภายในปี 2562

2.3. แม่ค้าขนมออนไลน์

2.4. Goal

3. Hobbies

3.1. What new hobbies would I enjoy?

3.2. Goal

3.3. Goal

3.4. Goal

4. Friends

4.1. How can I spend more quality time with close friends?

4.2. Goal

4.3. Goal

4.4. Goal

5. เคล็ดลับความสำเร็จ ที่มา : http://vimeo.com/22902502

5.1. การแบ่งเวลา

5.2. เป้าหมาย/Gold

5.2.1. ทุกวินาทีมีคุณค่า

5.2.1.1. ต้องตำหนดว่าทุกๆวินาทีจะทำอะไรถึงจะได้เข้าใกล้เป้าหมาย

5.2.1.2. ทำทุกๆ วินาทีเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย

5.2.2. Priority ในสัปดาห์นั้นคืออะไร

5.2.3. จัดทำ Sceduler

5.2.4. หา Milestone แต่ละ Quater

5.2.4.1. ต้องสำเร็จให้ได้ในทุก ๆ Milestone

5.2.5. วิเคราะห์หาช่วงเวลาที่ทำให้สูญเสียในแต่ละสัปดาห์ (Waste)

5.2.5.1. ดื่มแอลกอฮอล์แล้วมีอาการข้างเคียงเวลาต่อมา

5.2.5.1.1. เพราะต้องเข้าสังคม

5.2.6. แบ่งเป้าหมาย/Gold ออกมาเป็นสัปดาห์

5.2.7. ทำธีม

5.2.7.1. โฟกัสง่ายขึ้น

5.2.7.1.1. โฟกัสออกมาในแต่ละ Quater

5.3. ความล้มเหลว

5.3.1. ไม่ได้เจ็บปวดมากมายนัก

5.3.2. เกิดความรู้เกี่ยวกับความล้มเหลว

5.3.3. เกิดแรงผลักดันให้สู่ความสำเร็จในโอกาสต่อไป

5.3.4. ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าอะไรที่ฉันพลาด

5.3.5. ตัวอย่างคุณตัน สารสิน เป็นหนี้พันล้าน

5.3.5.1. ผ่านความล้มเหลวมาก่อน

5.3.6. มีความอึดต่อความล้มเหลว

5.4. ทำอะไรออกมาให้เร็ว

5.5. เทคนิคการกรองข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่าเข้ามาหาเรา

5.5.1. Social Media

5.5.1.1. Follow สิ่งที่เราสนใจ

5.5.1.2. Follow the bright people

6. New node

7. New node