Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
JK by Mind Map: JK

1. 12/2023

1.1. Học vấn

1.1.1. Tìm kiếm các chương trình du học ngắn hạn

1.1.2. Đọc ít nhất 1 quyển sách 1 tháng

1.1.3. Tham gia ít nhất 1 khoá học kỹ năng

1.1.4. Thi IELTS >6,5

1.2. Sự nghiệp

1.2.1. Leader một team seal

1.2.2. Làm Sale bán thời gian cho ECO RE

1.2.3. TÌm kiếm cơ hội khởi nghiệp

1.3. Gia dình

1.3.1. Tặng bố mẹ điện thoại mới

1.3.2. Hỗ trợ em gái trong quá trình học tập

1.4. Sức khoẻ

1.4.1. Duy trì thối quen vận động TD-TT

1.4.1.1. >6000 bước chân/ngày

1.4.1.2. HÍt đát >30/ngày

1.4.1.3. Chạy bộ 2 lần/tuần

1.4.1.4. Thiền 30/lần, 2 lần/tuần

1.4.2. Cân nặng dưới 78Kg

1.5. Bạn bè

1.5.1. Duy trì các mối quan hệ thân thiết

1.5.1.1. Mỗi cuối tuần

1.5.2. Thiết lập mở rộng các mối quan hệ

1.5.2.1. Các lớp/khoá học kỹ năng

1.5.2.2. Tham gia các hội nhóm về Sale

1.6. Tài chính

1.6.1. Thu nhập >20 Triệu

1.6.2. Nợ tiền học 30 Triệu

1.6.3. Trả xong tiền nợ học phí

2. 12/2022

2.1. Học vấn

2.1.1. Tìm hiểu về Nhân tướng học

2.1.2. Học thêm về Online Marketing

2.1.3. Học thêm về quản lý tài chính

2.1.4. Đọc ít nhất 1 quyển sách 1 tháng

2.1.5. Tham gia ít nhất 1 khoá học kỹ năng

2.1.6. Luyện thi IELTS

2.2. Sự nghiệp

2.2.1. Leader một team sale

2.2.2. Làm Sale bán thời gian cho ECO RE

2.2.3. TÌm kiếm cơ hội khởi nghiệp

2.3. Gia dình

2.3.1. Tặng bố mẹ điện thoại mới

2.3.2. Hỗ trợ em gái trong quá trình học tập

2.4. Sức khoẻ

2.4.1. Duy trì thối quen vận động TD-TT

2.4.1.1. >6000 bước chân/ngày

2.4.1.2. HÍt đát >30/ngày

2.4.1.3. Chạy bộ 2 lần/tuần

2.4.1.4. Thiền 30/lần, 2 lần/tuần

2.4.2. Cân nặng dưới 78Kg

2.5. Bạn bè

2.5.1. Duy trì các mối quan hệ thân thiết

2.5.1.1. Mỗi cuối tuần

2.5.2. Thiết lập mở rộng các mối quan hệ

2.5.2.1. Các lớp/khoá học kỹ năng

2.5.2.2. Tham gia các hội nhóm về Sale

2.6. Tài chính

2.6.1. Thu nhập >20 Triệu

2.6.2. Nợ tiền học 30 Triệu

2.6.3. Trả xong tiền nợ học phí

3. 12/2021

3.1. Học vấn

3.1.1. Hoàn thành liên thông Đại học

3.1.2. Học về nhân sự

3.1.3. Cập nhật kiến thức về Sale

3.1.4. Đọc ít nhất 1 quyển sách 1 tháng

3.1.5. Tham gia ít nhất 1 khoá học kỹ năng

3.1.6. Luyện thi IELTS

3.2. Sự nghiệp

3.2.1. Phát triển công việc trong lĩnh vực Sale

3.2.1.1. Tìm kiếm phát triển mở rộng nguồn khách hàng

3.2.1.2. Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

3.2.2. Làm Sale bán thời gian cho ECO RE

3.3. Gia dình

3.3.1. Dành thời gian về thăm gia đình nhiều hơn

3.3.2. Hướng dẫn định hướng em gái

3.4. Sức khoẻ

3.4.1. Tăng cường vận động TD-TT

3.4.1.1. >6000 bước chân/ngày

3.4.1.2. HÍt đát >30/ngày

3.4.1.3. Chạy bộ 2 lần/tuần

3.4.1.4. Thiền 15-20p/lần, 2 lần/tuần

3.4.2. Cân nặng dưới 78Kg

3.5. Bạn bè

3.5.1. Duy trì các mối quan hệ thân thiết

3.5.1.1. Mỗi cuối tuần

3.5.2. Thiết lập mở rộng các mối quan hệ

3.5.2.1. Các lớp/khoá học kỹ năng

3.5.2.2. Tham gia các hội nhóm về Sale

3.6. Tài chính

3.6.1. Thu nhập >15 Triệu

3.6.2. Nợ tiền học 50 Triệu

3.6.3. Thanh toán 30% tiền nợ học phí

4. 12/2020

4.1. Học vấn

4.1.1. Liên thông QTKD

4.1.2. THam gia khoá học về Sale

4.1.3. Tham gia ít nhât 1 khoá học kỹ năng

4.1.4. Đọc ít nhất 1 quyển sách 1 tháng

4.1.5. TOIEC 700

4.2. Sự nghiệp

4.2.1. Tìm kiếm công việc trong lính vực Sale

4.2.2. Làm Sale bán thời gian cho ECO RE

4.3. Gia dình

4.3.1. Dành thời gian về thăm gia đình nhiều hơn

4.3.2. Hướng dẫn định hướng cho em gái

4.4. Sức khoẻ

4.4.1. Tăng cường vận động TD-TT

4.4.1.1. >6000 bước chân/ngày

4.4.1.2. HÍt đát >20/ngày

4.4.1.3. Chạy bộ 2 lần/tuần

4.4.1.4. Thiền 15-20p/lần, 2 lần/tuần

4.4.2. Cân nặng dưới 80Kg

4.5. Bạn bè

4.5.1. Duy trì các mối quan hệ thân thiết

4.5.1.1. Mỗi cuối tuần

4.5.2. Thiết lập mở rộng các mối quan hệ

4.5.2.1. Các lớp/khoá học kỹ năng

4.5.2.2. Tham gia các hội nhóm về Sale

4.6. Tài chính

4.6.1. Thu nhập >10 Triệu

4.6.2. Nợ tiền học 40 Triệu

5. 12/2024

6. Hiện tại

6.1. Học vấn

6.1.1. Liên thông QTKD

6.2. Sức khoẻ

6.2.1. Ít vận động

6.2.2. Thừa cân

6.3. Công việc

6.3.1. Làm bell tại M Hotel

6.4. Gia đình

6.4.1. Sống xa bố mẹ

6.4.2. Không chăm sóc được bố mẹ

6.5. Tài chính

6.5.1. Thu nhập ~10 Triệu

6.5.2. Nợ tiền học 20 triệu