การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเเละไม่อาศัยเพศของพืชดอก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเเละไม่อาศัยเพศของพืชดอก by Mind Map: การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเเละไม่อาศัยเพศของพืชดอก

1. การถ่ายละอองเรณูเป็นขั้นตอนเเรกของการสืบพันธุ์เเบบอาศัยเพศ(sexual reproduction) ของพืชดอกเป็นการทำให้เรณูจากเกสรผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมีย ภายในเรณูนอกจากจะมีการสร้างsperm 2 เซลล์ ยังสร้าง tube nucleus ที่ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างหลอดเรณู(pollen tube)อีก 1 เซลล์ ส่วนภายในออวุลมีถุงเอ็มบริโอที่ประกอบด้วย7เซลล์ โดยมีหนึ่งเซลล์ใหญ่ตรงกลางของถุงเอ็มบริโอเรียกว่า เซลล์กลาง ซึ่งเป็นเซลล์ที่มี2นิวเคลียส เรียกว่า polar nuclei มีหนึ่งเซลล์ทำหน้าที่เป็นเซลล์ไข่ หลังจากถ่ายเรณูเเล้วsperm 2 เซลล์จพเข้าไปผสมหรือ ปฏิสนธิ(fertilization) กับเซลล์ไข่เเละ polar nuclei เพราะมีการปฏิสนธิซ้อน(double fertilization) เพราะมีการปฏิสนธิ 2 ครั้ง การปฏิสนธิspermกับเซลล์ไข่ ได้ไซโกต(zygote)->เอ็มบริโอ(embryo) หลังการปฏิสนธิ กลีบเลี้ยง/ดอก เกสรเพศผู้ จะไปเป็นผล ออวุลเป็นเมล็ด

2. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

3. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

3.1. พืชดอกบางชนิดนอกจากจะสืบพันธุ์เเบบไม่อาศัยเพศ(asexual reproduction) พืชต้นใหม่ที่เกิดจากการสืบพันธุ์เเบบไม่อาศัยเพศนั้นไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิ เเต่เกิดจากส่วนต่างๆของพืชต้นเดิมเช่น ราก ลำต้น ใบ เจริญเติบโตเเละพัฒนาขึ้นมาเป็นต้นใหม่