ฟิสิกส์นิวเคลียร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ by Mind Map: ฟิสิกส์นิวเคลียร์

1. ปฎิกริยาฟิชชั่น

1.1. เกิดจากการยิงนิวตรอนเข้าอย่างช้าๆ หรือนิวตรอนที่มีพลังงานต่ำไปยังนิวเคลียสของธาตุหนัก

2. ธาตุกัมมันตรังสี

2.1. ธาตุที่สามารคปล่อยรังสี เเอลฟา บีต้า เเกมม่าได้

2.2. เเอลฟา = ^4/2 He

2.3. บีต้า = ^0/-1 e

2.4. เเกมม่า = เลขอะตอมเเละเลขมวลไม่มีการเปลี่ยนแปลง

3. ชนิดของรังสี

3.1. รังสีเเอลฟา (a) = ประกอบด้วยนิวเคลียนของ He มีนิวตรอน 2 โปรตรอน 2

3.2. รังสีบีต้า (B) = อิเล็กตรอน

3.3. รังสีเเกมม่า (Y) = เป็นคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่มากกว่ารังสี X

4. สมบัติของ a , B , Y

4.1. มวล a > B > Y

4.2. พลังงาน a > B > Y

4.3. การทำให้อากาศเเตกตัวเป็นไอออน a > B > Y

4.4. อำนาจทะลุทะลวง = Y > B > a

5. กัมตภาพ (Activity)

5.1. A = Delta N/Delta T ... อัตรการสลายตัวของนิวเคลียสต่อวินาที

5.2. A = Delta N/Delta T = เเลทด้าN

6. ปฎิกริยาลูกโซ่

6.1. ปฎิกริยาที่เกิดขึ้นจากการที่นิวตรอนถูกนิวเคลียสจับไว้เเล้วทำให้นิวเคลียสเเตกตัวพร้อมมีอนุภาคนิวตรอนหลุดออกมาด้วยนิวตรอนที่เกิดใหม่เหล่านี้จะถูกนิวเคลียสอื่นๆจับ

6.2. ไว้ทำใหม้มันเตกตัวออกไปอีกมีพลังงานปลดปล่อยมากขึ้นทำให้ปฎิกริยาเเตกตัวออกไปเรื่อยๆ

7. ปฎิกริยานิวเคลียร์

7.1. การสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสีไปเป็นนิวเคลียสใหม่

8. ไอโซบาร์

8.1. เลขมวลเท่ากัน โปรตรอนไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

9. ไอโซโทน

9.1. จำนวนนิวตรอนเท่ากัน

10. ไอโซโทป

10.1. จำนวน เลขอะตอม เท่ากันเเต่นิวตรอนไม่จำเป็นต้องเท่ากัน

11. สัญลักษณ์นิวเคลียร์

11.1. a^/b X

11.1.1. a = เลขมวล โปตรอน + นิวตรอน

11.1.2. b = เลขอะตอม โปรตรอน

11.1.3. X = สัญลักษณ์ของธาตุ

12. การหาจำนวน นิวเคลียส (N) มวล (m) กัมมันภาพ (A)

12.1. N = N0/2^n

12.1.1. N = จำนวนนิวเคลียสที่ผ่านไป t วินาที

12.1.2. n = จำนวนเท่าของครึ่งชีวิต n = 1/t

12.2. M = m0/2^n

12.3. A = A0/2^n

12.4. โดย m เเละ A = มวลเเละกัมมัตภาพที่เวลาผ่านไป t ตามลำดับ m0 เเละ A0 มวลเเละกัมมันตภาพที่เวลาเรื่มต้นตามลำดับ

13. ปฎิกริบาฟิวชั่น

13.1. ปฎิกริยาการเเตกออกของนิวเคลียสธาตุหนักไปเป็นธาตุที่เล็กลงเเละให้พลังงานออกมา