BAB 2 AKIDAH ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAB 2 AKIDAH ISLAM by Mind Map: BAB 2 AKIDAH ISLAM

1. ASAS AKIDAH ISLAM

1.1. Beriman kepada Allah

1.1.1. hujah akal

1.1.1.1. setiap benda terjadi kerana ada Tuhan

1.1.2. hujah wahyu

1.1.2.1. terdapat dalam Al-Quran tentang siapa AllahSWT

1.1.3. cara kenal Allah

1.1.3.1. tauhid asma' dan sifat

1.1.3.1.1. nama-nama Allah dalam Asma' al-Husna

1.1.3.1.2. boleh gambarkan sifat Allah

1.1.3.2. tauhid Rububiyah

1.1.3.2.1. Allah adalah satu-satunya tuhan

1.1.3.3. tauhid Uluhiyyah

1.1.3.3.1. satu-satunya tuhan yang patut disembah

1.2. Beriman kepada kitab

1.2.1. Jenis kitab

1.2.1.1. Zabur

1.2.1.1.1. Nabi Daud

1.2.1.2. Taurat

1.2.1.2.1. Nabi Musa

1.2.1.3. Injil

1.2.1.3.1. Nabi Isa

1.2.1.4. Al-Quran

1.2.1.4.1. Nabi Muhammad

1.2.2. kitab memberi petunjuk kepada manusia

1.2.2.1. panduan hidup lengkap

1.2.3. sekarang kita beriman kepad Al-Quran

1.2.3.1. kitab lain tak sesuai dengan masyarakat zaman sekaran

1.2.3.2. kitab lain tidak asli

1.2.4. cara beriman kepada Al-Quran

1.2.4.1. yakin

1.2.4.1.1. kitab diturunkan dari Allah

1.2.4.1.2. Allah namakan dari kitabNya benar

1.2.4.2. apa yang disampaikan adalah kalam Allah

1.2.4.3. amalkan hukum dengan rela

1.2.4.4. sentiasa membacaanya

1.2.4.5. memahami dan hayati maksud

1.2.4.6. faham dengan mendalam

1.3. Beriman kepada Rasul

1.3.1. membimbing dan menyeru manusia ke jalan benar

1.3.2. Tugas Nabi dan Rasul

1.3.2.1. pembawa ajaran benar

1.3.2.2. jelaskan cara menyembah Allah

1.3.2.3. Pembawa khabar gembira dan beri peringatan

1.3.2.4. bina akhlak dan budi perkerti mulia

1.3.3. Sifat Rasul

1.3.3.1. siddiq

1.3.3.1.1. yang membenarkan

1.3.3.2. amanah

1.3.3.2.1. bertanggungjawab

1.3.3.3. tabligh

1.3.3.3.1. menyampaikan

1.3.3.4. fathonah

1.3.3.4.1. kecerdasan

1.3.3.5. aradul basyaraih

1.3.3.5.1. sifat sama dengan manusia

1.3.3.6. maksum

1.3.3.6.1. terpelihara dari dosa

1.3.3.7. iltizam

1.3.3.7.1. komitmen

1.3.4. Tanggungjawab keimana kepada Rasul

1.3.4.1. mencintai rasul

1.3.4.2. menjadi rasul sebagai Idola

1.3.4.3. amalkan sunah

1.4. Beriman kepada perkara ghaibiyyah

1.4.1. Implikasi

1.4.1.1. ikhlas

1.4.1.1.1. rela,bersih jujur

1.4.1.2. ihsan

1.4.1.2.1. elokan ibadah

1.4.1.2.2. beribadah kepada Allah

1.4.1.3. istiqamah

1.4.1.3.1. taat dan yakin

1.5. Beriman kepada Malaikat

1.5.1. kenali malaikat

1.5.1.1. Jibril

1.5.1.1.1. ketua malaikat

1.5.1.1.2. pembawa wahyu

1.5.1.2. Izrail

1.5.1.2.1. pencabut nyawa

1.5.1.3. Israfil

1.5.1.3.1. peniup sangkakala

1.5.1.4. Mikail

1.5.1.4.1. pemberi rezeki

1.5.1.4.2. turunkan hujan

1.5.1.5. Munkar dan Nakir

1.5.1.5.1. penyoal dalam kubur

1.5.1.6. Raqib dan 'Atid

1.5.1.6.1. cataat kebaikan dan keburukan manusia

1.5.1.7. Ridwan

1.5.1.7.1. penjaga pintu syurga

1.5.1.8. Makil

1.5.1.8.1. penjaga pintu neraka

1.5.2. cara malaikat dicipta

1.5.2.1. nur(cahaya)

1.6. Beriman kepada Hari Kiamat

1.6.1. ada kehidupan lain selepas kematian di bumi

1.6.2. Peringkat Akhirat

1.6.2.1. alam kubur dan Barzakh

1.6.2.2. hari kemusnahan dan kebangkitan

1.6.2.3. perhimpuan dan pengiraan amalan

1.6.2.4. merentasi sirat dan menerima balasan

1.6.3. Tanda-tanda Kiamat

1.6.3.1. awal/kecil

1.6.3.1.1. kebangkitan Nabi SAW

1.6.3.1.2. terbelah bulan

1.6.3.2. pertengahan

1.6.3.2.1. tanah arab jadi subur

1.6.3.2.2. banyak berlaku

1.6.3.3. akhir

1.6.3.3.1. asap

1.6.3.3.2. dajjal

1.6.3.3.3. matahari terbit sebelah barat

1.6.3.3.4. turunya Nabi Isa

1.6.3.3.5. Yajuj Ma'ju

1.6.3.3.6. 3 gerhana

1.6.3.3.7. keluar api dari arah Yaman

1.7. Beriman kepada Qada' dan Qadar

1.7.1. takdir dan perlaksaan takdir tersebut

1.7.2. contoh

1.7.2.1. makanan-mengenyakan

1.7.2.2. air-menyejukan

1.7.2.3. api-panas

1.7.3. Qada'

1.7.3.1. mubram

1.7.3.1.1. ketentuan Allah yang tiada siapa boleh ubah

1.7.3.2. muallaq

1.7.3.2.1. ketentuan yang berubah mengikut usaha dan ikhtiar manusia

1.7.4. Salah faham

1.7.4.1. ibtila'

1.7.4.1.1. bermaksud

1.7.4.1.2. aka

1.7.4.1.3. kenapa?

1.7.4.2. ikhtiar,tawakal,redha

1.7.4.2.1. ikhtiar

1.7.4.2.2. tawakal

1.7.4.2.3. redha

1.7.5. Signifikannya

1.7.5.1. pembangunan diri seseorang

1.7.5.2. mengurus diri dengan baik

1.7.5.3. mengajar memaafkan kesalahan orang lain

1.7.5.4. yakin apa yang dialami sudah ditentukan sejak azali

2. DALIL AQLI

2.1. bersumbakan oleh akal

2.2. cerita diantara orang athies dan Imam Abu Hanifah

2.2.1. ada perahu yang ada barang tapi tiada ketua kapal

2.2.2. tak berakal kerana perahu tak boleh gerak kalau tak ada manusia

3. PEMBINAAN DAN PENGKUHAN AKIDAH

3.1. Ilmu

3.1.1. berasal

3.1.1.1. 'alima

3.1.1.1.1. maksud

3.1.2. segala ilmu datang dengan wahyu

3.1.2.1. orang berilmu

3.1.2.1.1. menpunyai pandangan dan kefahaman yang tetap

3.1.2.2. orang jahil

3.1.2.2.1. keliru dan tidak dapat mengenal Allah dengan mudah

3.1.3. dapat mengenal Allah

3.1.4. ilmu utama yang perlu ada

3.1.4.1. bahasa Arab

3.1.4.1.1. faham

3.1.4.2. membaca

3.1.4.2.1. untuk memahami dan mengetahui sesuatu

3.1.4.3. sumber ilmu

3.1.4.3.1. tulisan

3.1.4.3.2. internet

3.2. Amal

3.2.1. amal saleh

3.2.1.1. setiap perbuatan kebajikan yang diredhai Allah

3.2.2. ilmu dan amal salang memerlukan

3.2.2.1. kalau berilmu tapi tak beramal

3.2.2.1.1. macam pohon yang tidak menghasilkan manfaat

3.3. Elak diri dari dosa

3.3.1. Maksud dosa

3.3.1.1. melakukan perkara bertentangan dengan Islam

3.3.2. buat dosa

3.3.2.1. keimanan akan berkurang

4. TUNTUTAN SYAHADAH

4.1. konsep Ilah

4.1.1. mengakui dan mengiktirag keruhanan Allah

4.1.2. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah

4.1.3. tumpuan dan harapan

4.1.3.1. Maha Kaya

4.1.3.2. Maha Kuasa

4.1.4. tempat perlindungan

4.1.4.1. Maha pelindung

4.1.4.2. Maha Kuasa

4.1.5. sumber rezeki

4.1.5.1. Maha Pemurah

4.1.5.2. Maha Penyayang

4.1.6. sumber perungangan

4.1.6.1. Maha Pemilik

4.1.6.2. Maha Pentadbir

4.2. pengakuan kepada Nabi Muhammad

4.2.1. mencintai rasul

4.2.1.1. Rasulullah samapikan risalah Islam

4.2.1.2. kita pertahankan kemuliaannya

4.2.2. menjadi rasul Qudwah hasanah

4.2.2.1. jadikan Rasulullah sebagai idola

4.2.3. amalkan sunah

4.2.3.1. memperolohi kebahagiaan

5. DALIL NAQLI

5.1. dalil yang datang dari al-Quran,al-Sunnah,ijmak,qiyas

5.2. kaedah kenal Allah

5.2.1. TAFAKKUR

5.2.1.1. ayat ciptaan Allah(al-kawniyyah)

5.2.1.2. Surah Ai-Imran:190- penciptaan langit dan bumi dan pengantiaan siang dan malam

5.2.2. TADABBUR

5.2.2.1. ayat kalam Allah(ak-quraniyyah)

5.2.2.2. Surah Muhammad:24-" Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran atau hati mereka terkunci?"

5.2.3. AYAT TAKWINIYYAH

5.2.3.1. ayat penciptaan oleh Allah

5.2.3.2. Surah al-An'am:11- "katakanlah: berjalanlah di muka bumi, kemudian perhaatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu"

6. MAKSUD AKIDAH

6.1. Bahasa

6.1.1. simpulan

6.1.2. ikatan

6.1.3. pegangan

6.2. Istilah

6.2.1. keyakinan yang pasti dan muktamad kepada sesuatu perkara

6.3. Makrifatullah

6.3.1. mengenal Allah SWT

6.3.2. "Jangan kamu melihat kepada kecilmya sesuatu dosa, tetapi lihatlah kepada kebesaran Tuhan yang kay derhaka" ulama kata.

6.3.3. pepatah Melayu "tak kenal maka tak cinta"

6.3.4. bermula dengan

6.3.4.1. keimanan

6.3.4.2. kewujudan Allah

7. PERKARA YANG MERUSAKKAN AKIDAH

7.1. Keyakinan

7.1.1. tidak kepada Allah

7.1.1.1. al-Maidah:23- orang beriman akan bergantung harap kepada Allah sahaja

7.1.2. ingkar nikmat datang daripada AllahSWT

7.1.3. niat selain Allah

7.1.4. tak suka suruhan atau ajakan Islam

7.1.5. taat selain dari Allah

7.1.6. terima sebahagian al-Quran

7.2. Percakapan

7.2.1. menghina al-quran

7.2.2. halalkan perkara haram dan sebaliknya

7.2.3. mengkafirkan orang Islam

7.3. perbuataan

7.3.1. syirik

7.3.2. tangkal azimat

7.3.3. hukum selain Allah

7.3.4. buat perbuatan atau budaya selain Islam

7.3.5. pilih orang kafir dan munafiq jadi pemimpin

7.3.6. tak beradab kepada sunah Nabi

7.4. Azam untuk tinggalkan yang haram

7.4.1. bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perkara haram

7.5. Azam untuk melakukan ibadat

7.5.1. menyucikan diri daripada perkara haram

7.6. Mujahadah al-nafs dan muhasabah diri

7.6.1. berjuang memujuk diri membanteras keinginan yang bercangah dengan ajaran Islam

7.7. Taubat dan doa

7.7.1. Mu'ahadah

7.7.1.1. janji setia kepada Allah

7.7.1.2. contoh

7.7.1.2.1. mengucap syahadah

7.7.2. Muraqabah

7.7.2.1. berwaspada setiap masa

7.7.3. Muhasabah

7.7.3.1. menghitung kekurangan diri

7.7.4. Mujahadah

7.7.4.1. sedai dan berusaha melakukan pengorbanan diri,harta dan masa di jalan Allah

7.7.5. Mu'aqabah

7.7.5.1. terkilan jika tertinggal perkara soleh

7.7.5.2. denda dirinya sebagai kerugian kepada kebaikan

8. Raqib dan Atid sentiasa mencatat

9. PERANAN AKIDAH DALAM PEMBANGUNAN UMMAH

9.1. Halatuju dna matlamat hidup jelas

9.1.1. semua tindaka pempunyai misi dan visi

9.2. Tunduk dan patuh kejalan Allah

9.2.1. yakin dengan janji Allah dan laranganNya

9.3. Peribadi ungul

9.3.1. Allah sentiasa melihat

9.3.2. berdisiplin

9.3.3. bersemangat

9.3.4. tidak putus asa

9.4. Ummah berfikiran kritis,progresif dan dinamis

9.4.1. meletak resional dan kebenaran tempat betul

9.5. Membangunkan ekonomi secara komprehensif

9.5.1. bersunggu memajukan ekonomi

9.5.2. tidak abaikan tanggungjawab ummah

9.5.2.1. zakat

9.5.2.2. sedekah

9.5.2.3. tak membazir

9.6. Tegakkan sistem pemerintahan yang adil dan stabil

9.6.1. rakyat

9.6.1.1. menasihati pemimpin

9.6.1.2. memberi pendapat yang adil

9.6.2. pemimpin

9.6.2.1. lakukan amanah

9.6.2.2. menuju kegemilangan dunia dan akhirat

10. KONSEP SYAHADATAIN

10.1. maksud

10.1.1. istilah

10.1.1.1. dua penyaksian iaitu penyaksian tidak ada tuhan selain Allah dna penyaksian bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah

11. SYARAT PENERIMAAN SYAHADAH

11.1. mengetahui makna penafiaan dan pengakuan

11.2. yakin

11.3. menolak pandangan lain dalam syahadah

11.4. patuh

11.4.1. zahir

11.4.2. batin

11.5. nafi

11.5.1. pendustan

11.5.2. perasaan tak suka

11.5.3. perbuataan syirik