CÂU CÁ MÙA THU ( THU ĐIẾU)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÂU CÁ MÙA THU ( THU ĐIẾU) by Mind Map: CÂU CÁ MÙA THU ( THU ĐIẾU)

1. Tác giả: Nguyễn Khuyến

1.1. Đỗ đầu ba kì thi Hương, Hội, Đình nên được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ

1.2. Thông minh, tài năng, thanh cao, liêm khiết, thương dân

1.3. Sáng tác số lượng lớn thơ Nôm

2. Đề

2.1. Hình ảnh vào thu của trên ao làng trong veo

2.2. Tâm trạng cô đơn và nỗi buồn man mác

2.3. Từ ngữ gợi sự rộng lớn, thanh cao của đất trời vào thu

3. Thực

3.1. Nghệ thuật đối và lấy động tả tĩnh

3.2. Âm thanh của mùa thu phá vỡ sự thanh tĩnh của không gian

4. Tác phẩm

4.1. Nằm trong chùm ba bài thơ thu của tác giả

4.2. Thất ngôn bát cú Đường luật

4.3. Sáng tác trong thời gian về quê ở ẩn

4.4. Cảnh sắc mùa thu, tình yêu thiên nhiên đất nước, tâm trạng thời thế

5. Luận

5.1. Vắng bóng người, tĩnh lặng

5.2. Nét thân thuộc của làng quê Việt Nam

5.3. Thi sĩ chìm trong vẻ đẹp thanh bình, thả mình với không gian nên thơ

6. Kết

6.1. Tình yêu thiên nhiên

6.2. Bất lực trước thời cuộc

6.3. Niềm tin, hy vọng vào điều bất ngờ làm chuyển biến thời cuộc, giải quyết mọi thứ