Βιοπλαστικά

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Βιοπλαστικά by Mind Map: Βιοπλαστικά

1. Τι είναι;

2. Βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά;

3. Πλεονεκτήματα

4. Μειονεκτήματα

5. Κατηγορίες

6. Φτιάξε το δικό σου βιοπλαστικό στο σχολείο