Βιοπλαστικά

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Βιοπλαστικά by Mind Map: Βιοπλαστικά

1. Πλεονεκτήματα

2. Μειονεκτήματα

3. Φτιάξε το δικό σου βιοπλαστικό στο σχολείο

4. Τι είναι;

5. Βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά;

6. Κατηγορίες