Утвердження любові до батьківщини, героїзму у захисті національних цінностей у баладах А. Міцкеви...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Утвердження любові до батьківщини, героїзму у захисті національних цінностей у баладах А. Міцкевича та Р. Л. Стівенсона by Mind Map: Утвердження любові до батьківщини, героїзму у захисті національних цінностей у баладах А. Міцкевича та Р. Л. Стівенсона

1. Мета:

1.1. навчальна: поглибити поняття «літературна балада», допомогти усвідомити ідейно-художній зміст балад, вчити визначити спільне та відмінне в баладах А. Міцкевича та Р. Л. Стівенсона;

1.2. розвиваюча: розвивати зв’язне мовлення, навички виразного читання, компаративного аналізу тексту, образне та критичне мислення;

1.3. виховна: сприяти формуванню патріотичного почуття, пошани до героїчного минулого народу, почуття внутрішньої незалежності, гордості за батьківщину, любові до свободи та рідного краю. я

2. Міжпредметні зв’язки:

2.1. зарубіжна література, історія, географія, народознавство.

3. Наочність:

3.1. тести, порівняльні картки, карта Європи, фото озера Світязь та вересу.

4. Обладнання:

4.1. збірка творів Р.Л. Стівенсона, комп’ютер, презентації до балад, підручники, аудіозаписи.

5. Теорія літератури:

5.1. балада, художні засоби, художні образи, символ.

6. Тип уроку:

6.1. урок узагальнення та систематизації набутого навчального досвіду.

7. Вид уроку:

7.1. урок-дослідження

8. Форми роботи:

8.1. вітальна гра «Бажаю тобі…», літературний диктант, робота в парах, робота з епіграфом, вправа «Асоціація», рольова гра, інтерв’ю з героєм, дебати «Займи позицію», виготовлення ілюстрацій до творів

9. Структура уроку:

10. І. Організаційний момент

10.1. Діяльність учителя

10.2. Повідомлення теми і мети уроку;

10.3. Визначення ключових завдань;

10.4. Алгоритм досягнення мети.

10.5. Діяльність учнів

10.6. Участь у формування триєдиної мети уроку,

10.7. налаштування на роботу та досягнення поставленої мети.

10.8. Вітальна гра «Бажаю тобі…»

11. ІІ. Актуалізація опорних знань

11.1. Діяльність учителя

11.1.1. Проведення літературного диктанту на знання змісту балад;

11.1.2. перевірка виконання домашнього завдання.

11.2. Діяльність учнів

11.2.1. Виконання завдань на повторення матеріалу,

11.2.2. демонстрація власних презентацій

12. ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

12.1. Діяльність учителя

12.1.1. Слово вчителя до учнів;

12.1.2. актуалізація суб’єктного досвіду учнів.

12.2. Діяльність учнів

12.2.1. Відповіді на проблемні питання;

12.2.2. осмислення важливості теми уроку

13. ІУ. Вивчення нового матеріалу, вироблення умінь та навичок

13.1. Діяльність учителя

13.1.1. Індивідуальна та групова робота;

13.1.2. інтерв’ю з героєм;

13.1.3. використання міжпредметних зав’язків;

13.1.4. вправа «Асоціація»

13.2. Діяльність учнів

13.2.1. Вчаться працювати в парах;

13.2.2. розвивають артистичні здібності, вміння декламувати;

13.2.3. відстоювати власну точку зору під час дебатів «Займи позицію».

14. Фізкультхвилинка

15. У. Узагальнення і систематизація знань.

15.1. Діяльність учителя

15.1.1. Спостереження,

15.1.2. консультування,

15.1.3. виправлення помилок, допомога,

15.1.4. індивідуальна робота.

15.2. Діяльність учнів

15.2.1. Робота в динамічних групах;

15.2.2. виготовлення ілюстрацій до творів.

16. УІ. Контрольно-коригуючий етап

16.1. Діяльність учнів

16.1.1. Висновки про проведену роботу;

16.1.2. взаємоконтроль.

16.2. Діяльність учителя

16.2.1. Контроль за якістю засвоєння матеріалу, глибини розуміння;

16.2.2. оцінка якості виконання роботи учнів

17. УІІ. Підсумок уроку

17.1. Діяльність учителя

17.1.1. Оцінка результативності досягнення мети уроку,

17.1.2. виставлення у щоденники оцінок

17.2. Діяльність учнів

17.2.1. Самооцінка діяльності;

17.2.2. відповіді на запитання

18. УІІІ. Виконання домашнього завдання

18.1. Діяльність учителя

18.1.1. Проведення роз’яснювальної роботи щодо виконання диференційованих домашніх завдань.

18.2. Діяльність учнів

18.2.1. Відповіді на запитання; запис домашнього завдання у щоденники.