Osnove informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osnove informatike by Mind Map: Osnove informatike

1. Osnovni dijelovi računala

1.1. Centralna jedinica

1.1.1. Matična ploča

1.1.1.1. MBO

1.1.1.2. Sabirnice

1.1.1.3. Podnožje

1.1.2. Procesor

1.1.2.1. CPU

1.1.2.2. TAKT

1.1.2.3. Podnožje

1.1.3. Napajanje

1.1.3.1. PSU

1.1.4. Radna memorija

1.1.4.1. RAM

1.1.4.2. ROM

1.1.5. Graficka jedinica

1.1.5.1. GPU

1.1.6. Tvrdi disk

1.1.6.1. HDD

1.2. Ulazna jedinica

1.2.1. Ulazna jedinica

1.2.2. MIŠ

1.2.3. optićki čitač

1.2.4. Crtač crtičkog koda

1.3. Izlazna jedinica

1.3.1. Projektor

1.3.2. Monitor

1.3.3. Zvučnici

1.4. Ulazno-Izlazna jedinica

1.4.1. Ekran

1.5. Mediji za pohranu podataka

1.5.1. Magnetski mediji

1.5.2. Optički mediji

2. Generacija računala

2.1. 1.Generacija

2.1.1. Elektronska cijev

2.1.2. Tranzistor

2.2. 2.Generacija

2.2.1. 1.Integrirani krug

2.2.2. 2.Visoko integrirani krug

2.3. 3.Generacija

2.3.1. 1.Mikrokosper

2.3.2. 2.Biočip

3. Povjest računala

3.1. Ručna obrada

3.1.1. ABAK

3.2. mehanička obrada

3.2.1. PASCALINA

3.2.2. ARITMOMETAR

3.3. Elektromehanička obrada

3.3.1. diferencijalni stroj

3.3.2. ANALISTIĆKI STROJ

3.4. Elektronička obrada

3.4.1. SORTIRNI STROJ

3.4.2. Z3

4. BIT I BAJT

4.1. 1 BIT

4.1.1. 1 ili O

4.2. 1 BAJT

4.2.1. 8 BITOVA

4.3. 1 KILOBAJT

4.3.1. 1024 Bajtova

4.4. 1 Megabajt

4.4.1. 1024 kilobajt

4.5. 1 Gigabajt

4.5.1. 1024 megabajta

4.6. 1 TERABAJT

4.6.1. 1024 Gigabajta

5. OSNOVNI POLJMOVI

5.1. INFORMACIJA

5.2. Informacijska znanost

5.3. Informatika

5.4. Računalstvo

5.5. Dokument

5.6. Publikacija

5.7. ISBN

5.8. Sklopovlje

5.9. Programska potpora