DAKWAH RASULULLAH DI MEKAH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DAKWAH RASULULLAH DI MEKAH by Mind Map: DAKWAH RASULULLAH DI MEKAH

1. PERJANJIAN AQABAH

1.1. Perjanjian Aqabah 1

1.1.1. Kami tidak akan mempersekutukan Allah SWT

1.1.2. Kami Tidak akan mencuri

1.1.3. Kami tisak akan berzina

1.1.4. Kami tidak akan memfitnah atau menghasut

1.1.5. Kami tidak akan membunuh anak-anak kami

1.1.6. Kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW

1.2. Perjanjian Aqabah 2

1.2.1. Persetujuan Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke Madinah

2. PERISTWIA HIJRAH

2.1. Abisnia

2.1.1. Raja Najasyi memberi poerlindunhgan kepada kaum muslimin hingga mereka hidup di tempat yang jauh dari tempat kelahirannya

2.2. Madinah

2.2.1. Rasulullah SAW membangun Masjid Quba saat beristirahat dalam perjalanan menuju Madinah.

2.2.2. Saat sampai Rasulullah SAW disambut dengan gembira

3. AJARAN

3.1. akhlak yang mulia

3.1.1. bukti

3.1.1.1. mendapat gelar al-Amin

3.1.1.1.1. dapat dipercaya

3.1.1.2. memelihara hubungan

3.1.1.2.1. keluarga

3.1.1.2.2. persahabatan

3.1.1.3. suka menolong

3.1.1.4. berani dalam membela kebenaran

3.1.1.5. mengajak untuk tidak berbuat

3.1.1.5.1. zina

3.1.1.5.2. membunuh

3.1.1.5.3. meminum minuman keras

3.1.1.5.4. kebiasaan buruk

4. STRATEGI

4.1. rahasia (al-Da’wah bi al-Sirr )

4.1.1. alasan

4.1.1.1. mengingat kerasnya suku Quraisy

4.1.2. target awal

4.1.2.1. keluarga

4.1.2.2. sahabat

4.1.3. cara

4.1.3.1. menjadikan rumahnya sbg pusat kegiatan dakwah

4.1.3.2. menyampaikan ajaran islam

4.1.3.3. meninggalkan agama nenek moyang

4.1.4. umat mu'alaf

4.1.4.1. Siti Khadijah

4.1.4.2. Ali bin Abi Thalib

4.1.4.3. Zaid bin Harisah

4.1.4.4. Abu Bakar as Shiddiq

4.1.4.5. Usman bin Affan

4.1.5. Mengapa pada percaya kpd Rasul

4.1.5.1. akhlak Rasul

4.1.5.2. Ajaran yang logis

4.1.5.3. kesadaran

4.1.5.3.1. menyembah berhala jauh dr ketuhanan

4.1.5.4. penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya

4.2. Terbuka ( al-Dawh bi al-Jahr )

4.2.1. awalan

4.2.1.1. Rasul memperingati bahwa akan ada musuh datang bagi kaum Quraisy

4.2.1.1.1. Kaum Quraisy menolak untuk mendengar

4.2.1.2. Allah memerintah Rasul untuk melakukan dakwah dengan cara ini

4.2.2. target awal

4.2.2.1. sanak keluarga

4.2.2.1.1. Abu Lahab

4.2.2.1.2. Abu Sufyan

4.2.2.1.3. Abu Jahal

4.2.2.2. hasil

4.2.2.2.1. terus bertambah pengikut

4.2.2.2.2. ancaman

4.2.2.2.3. ejekan

4.2.2.2.4. siksaan

4.2.3. solusi suku Quraisy

4.2.3.1. ngadu ke Abu thalib

4.2.3.1.1. memintanya untuk berhenti

4.2.3.2. mengutus Utbah bin Rabi'ah

4.2.3.2.1. menemui Rasul

4.2.3.2.2. membuat perjanjian

4.2.4. alasan kaum Quraisy menolak

4.2.4.1. angkuh dan sombong

4.2.4.1.1. tidak mau menerima ajaran yang lebih benar

4.2.4.2. Fanatisme terhadap budaya leluhur

4.2.4.3. Persaingan kekuasaan