Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

sõnad by Mind Map: sõnad
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

sõnad

käändsõnad

nimisõnad

kes? mis? Näitavad tegijat, nähtust, asja, isikut jne  

omadussõnad

missugune? Näitavad asjade, nähtuste kuju, suurust  jne - omadusi.

arvsõnad

mitu? mitmes?

asesõnad

Asendavad nimi-, omadus- ja arvsõnu

tegusõnad ehk verbid

mida tegema? ...näitavad tegevust

muutumatud sõnad

määrsõnad

kaassõnad

sidesõnad

hüüdsõnad