Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

sõnad by Mind Map: sõnad
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

sõnad

käändsõnad

nimisõnad

omadussõnad

arvsõnad

asesõnad

tegusõnad ehk verbid

mida tegema? ...näitavad tegevust

muutumatud sõnad

määrsõnad

kaassõnad

sidesõnad

hüüdsõnad