Get Started. It's Free
or sign up with your email address
sõnad by Mind Map: sõnad

1. käändsõnad

1.1. nimisõnad

1.2. omadussõnad

1.3. arvsõnad

1.4. asesõnad

2. tegusõnad ehk verbid

3. muutumatud sõnad

3.1. määrsõnad

3.2. kaassõnad

3.3. sidesõnad

3.4. hüüdsõnad