System rejestracji drużyn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
System rejestracji drużyn by Mind Map: System rejestracji drużyn

1. Category 2

1.1. Priority

1.2. Tasks

1.2.1. Task 1

1.2.2. Task 2

1.3. Phone Calls

1.3.1. Call 1

1.3.2. Call 2

1.4. Meetings

1.4.1. Meeting 1

1.4.2. Meeting 2

2. Category 3

2.1. Priority

2.2. Tasks

2.2.1. Task 1

2.2.2. Task 2

2.3. Phone Calls

2.3.1. Call 1

2.3.2. Call 2

2.4. Meetings

2.4.1. Meeting 1

2.4.2. Meeting 2

3. Category 4

3.1. Priority

3.2. Tasks

3.2.1. Task 1

3.2.2. Task 2

3.3. Phone Calls

3.3.1. Call 1

3.3.2. Call 2

3.4. Meetings

3.4.1. Meeting 1

3.4.2. Meeting 2

4. System uprawnień

4.1. Użytkownicy

4.1.1. Administrator

4.1.1.1. Zarządzanie turniejami

4.1.1.1.1. Dodawanie

4.1.1.1.2. Usuwanie

4.1.1.1.3. Edycja

4.1.1.2. Zarzadzanie organizatorami

4.1.1.2.1. Dodawanie

4.1.1.2.2. Usuwanie

4.1.1.2.3. Edycja

4.1.1.3. Zarządzanie zawodnikami

4.1.1.3.1. Dodawanie

4.1.1.3.2. Usuwanie

4.1.1.3.3. Edycja

4.1.1.3.4. Aktywacja

4.1.1.3.5. Powiadomienia mail/gg/jabber etc.

4.1.1.3.6. Drużyna

4.1.2. Organizator

4.1.2.1. Zarządzanie zawodnikami

4.1.2.1.1. Dodawanie

4.1.2.1.2. Usuwanie

4.1.2.1.3. Edycja

4.1.2.1.4. Aktywacja

4.1.2.1.5. Powiadomienia mail/gg/jabber etc.

4.1.2.1.6. Drużyna

4.1.2.2. Zarządzanie turniejami

4.1.2.2.1. Dodawanie

4.1.2.2.2. Edycja

4.1.2.2.3. Usuwanie

4.1.3. Zawodnik

4.1.3.1. Drużyna

4.1.3.1.1. Dodawanie drużyny

4.1.3.1.2. Usuwanie drużyny

4.1.3.1.3. Modyfikacja drużyny

4.1.3.1.4. Zawodnicy

4.1.3.1.5. Powiadomienia mail/gg/jabber etc.