Metodyka nauki dzieci upośledzonych

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metodyka nauki dzieci upośledzonych by Mind Map: Metodyka nauki dzieci upośledzonych

1. definicja

1.1. zaburzenie

1.2. osłabienie sprawności intelektualnej

1.3. upośledzenie umysłowe

1.3.1. obniżona efektywność

1.3.1.1. komunikowania się

1.3.1.2. smoobsługi

1.3.1.3. czynności domowe

1.3.1.4. umiejętności interpersonalne

1.3.1.5. kierowanie własnym postępowaniem

1.3.1.6. korzystanie ze środków użyteczności

1.3.1.7. umiejętności w zakresie uczenia się

1.3.1.8. pracy zawodowej

1.3.1.9. wypoczynku

1.3.1.10. troski o zdrowie

1.3.2. stopnie

1.3.2.1. lekki

1.3.2.2. umiarkowany

1.3.2.3. znaczny

1.3.2.4. głęboki

2. potencjał rozwojowy

2.1. czynniki biologiczne

2.2. czynniki społeczne

2.3. czynniki psychologiczne

3. metody

3.1. usprawnianie obszarów dotyczących zmysłów

3.2. rozwijanie umiejętności mowy, myślenia

3.3. rozwijanie orientacji przestrzennej

3.4. rozwijanie sprawności ruchowej

4. ćwiczenia

4.1. na uwagę i pamięć

4.2. wodzenie wzrokiem za źródłem światła

4.3. wodzenie wzrokiem po śladzie(na kartce)

4.4. z przedmiotami

4.5. na pamięć słuchową

4.6. zabawa w budzik

4.7. bajki paluszkowe

4.8. zabawa w ''znajdź swój dom''

4.9. układanki

4.10. kompletowanie figur