BAVA FARM

Mind Mapping for BAVAFARM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BAVA FARM by Mind Map: BAVA FARM

1. Thu mua và vỗ béo hàu (Sản phẩm: Hàu nguyên con chất lượng cao bán cho các nhà hàng, siêu thị, cung cấp hàu ruột, hàu nguyên con cho nhà máy BAVAFOOD

1.1. Thu mua hàu từ các hộ nuôi

1.2. Rửa và chuyển vào bể nuôi vỗ béo

1.2.1. Xây dựng bể vỗ béo ngoài trời

1.2.2. Xây dựng bể vỗ béo trong nhà

1.3. Phân loại và đóng khay

1.4. Xuất kho chuyển đến các nhà hàng

2. Trại giống (Sản phẩm: Con giống hàu & vi tảo)

2.1. Trại nhân giống hàu

2.1.1. Nhập con giống bố mẹ, kiểm tra huyết thống

2.1.2. Cấp giống cho vùng nuôi ở Vân Đồn

2.1.3. Cấp giống mô hình nuôi thí điểm

2.1.4. Quan trắc môi trường để đưa ra quy trình nuôi tối ưu

2.2. Trại nuôi vi tảo.........

2.2.1. Cấp thức ăn cho trại giống hàu

2.2.2. Cung cấp vi tảo nuôi vỗ béo hàu

3. Sơ chế và đóng túi (Sản phẩm: Hàu đóng túi cung cấp cho các siêu thị, xuất khẩu)

3.1. Lựa chọn hàu và tách ruột hàu

3.2. Rửa, sơ chế và đóng túi

3.3. Bảo quản và vận chuyển về nhà máy

4. Ban tour du lịch trải nghiệm cho Bava Farmstay (Provides dịch vụ trải nghiệm tại regions nuôi thí điểm, thăm quan mô hình vỗ béo hàu)

5. Bán tài liệu cho nhà máy BAVA FOOD (Cung sản xuất và hàu cho nhà máy BAVAFOOD, hàu nguyên con làm hàu Phô mai ()

6. Xây dựng hệ thống quản trị remote, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trên nền tảng ERP

7. Nuôi theo các công nghệ thí điểm để nhân rộng (Sản phẩm: Hàu nguyên con chất lượng cao, hạ tầng nuôi năng suất cao)

7.1. Hạ tầng nuôi..............................

7.2. Thí điểm công nghệ nuôi và đánh giá chuyển giao công nghệ

7.3. Thí điểm công nghệ bắt giống từ tự nhiên