Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Információtudomány és média a XXI. században by Mind Map: Információtudomány és média a XXI. században
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Információtudomány és média a XXI. században

Információs társadalom

Benne élünk vagy csak fogunk?

Modellek

Négy fő témakör

Digitális nemzedék

Prensky

Budai András

Korosztályi megoszlás

Netgeneráció 2010

Csepeli és Prazsák

Digitális kompetencia

Általunk használt fogalom összetevői

Tanuláshoz szükséges kompetenciák és digitális kompetencia

Kompetenciastandardok

Digitális írástudás

Technológiai környezet, eszközök és alkalmazások

Közösségek

Keretrendszerek

Geolokáció

Blogok és mikroblogok

HOGYAN ÁLLNAK A DIGITÁLIS KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN?

Közösségi tartalom

Tartalommegosztás

Virtuális környezetek

Esélyegyenlőtlenség, kockázatok

Esélyegyenlőtlenség okai

Kockázatok

Fogyatékos személyek és IKT

Internet, értékek, kutúra

A kultúra fejlődése

Internet és kultúra (Csepeli és Prazsák)

Érték, attitűd és változás

E-etikett

Információs társ. és oktatás

Kognitív architektúrák

Tanuláselméletek

Tanulási dimenziók

Komplementer tanulási környezet ellentétpárjai

KONNEKTIVIZMUS

Hálózatelmélet az oktatásban

Eszköztár

Hálózati munka, közösségi tanulás vs önálló alkotás

Tanulás vs. oktatásszervezés

Látszatkonnektivizmus

Szerepek

Nyílt oktatási formák és jó gyakorlatok

OER

Nyitottság (Kovács Ilma)

Best practice