Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Információtudomány és média a XXI. században by Mind Map: Információtudomány és média a XXI.
században
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Információtudomány és média a XXI. században

Információs társadalom

Benne élünk vagy csak fogunk?

Kulturális elmaradottség, Kultúra és egyén, Időmnedzsment, Közösségalapítás lehetőségei, Web 1.0 vagy web 2.0 vagyok?

Wikipédia effektus

Digitális állampolgár (tudatos)

Modellek

Információ alapúság

Kommunikáció alapúság

Tudás alapúság

Négy fő témakör

Versenyképesség

Ökológiai előny

Demokrácia fokozódása

Életmód forradalmasítása

Digitális nemzedék

Prensky

Bennszülöttek

Bevándorlók

Budai András

Digitális nomádok

Digitális telepesek

Korosztályi megoszlás

Baby boom

veteránok

X generáció

Y generáció

Z generáció

Alfa generáció

Mi jöhet még... :)

Netgeneráció 2010

Bevándorló, Hódító, Derékhad, Kívülrekedtek

Bennszülött, Hódító, Csipegető, Leszakadó

Csepeli és Prazsák

Rejtőzködő

Informálódó

Tanuló

Befogadó

Extenzív

Digitális kompetencia

Általunk használt fogalom összetevői

ismeret

attitűd

érték

Tanuláshoz szükséges kompetenciák és digitális kompetencia

olvasás és szövegértés

szintetizálás

következtetés

alapvető logikai műveletek

ismeretek bevésése és előhívása

tudásrendszer konstrukció

Kompetenciastandardok

http://www.iste.org/welcome.aspx, Tanári, New node, Tanulói, New node, Administrátori, New node

Digitális írástudás

Technológiai környezet, eszközök és alkalmazások

Közösségek

http://www.facebook.com/terez.kalman

https://plus.google.com/109411573753329986215/posts?hl=hu

http://www.linkedin.com/profile/view?id=139234243&trk=tab_pro

http://tet-halo.ning.com/

http://moly.hu/

Keretrendszerek

https://elearning.elte.hu/login/index.php

https://eportfolio.elte.hu/

Geolokáció

https://foursquare.com/

https://www.google.com/latitude/b/0?hl=hu

http://www.panoramio.com/

http://geocaching.hu/

Blogok és mikroblogok

http://kalmanterez.blogspot.com/

https://twitter.com/

http://goldenblog.hu/

HOGYAN ÁLLNAK A DIGITÁLIS KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN?

szükség

igény

kínálat

felelősség

Közösségi tartalom

Közösen szerkesztjük

http://delicious.com

Wikipédia

Tartalommegosztás

Google docs

Slideshare

Picasa

Prezi

Én szerkesztem, de megosztom

ISSUU

MindMeister

Youtube

Ustream

Virtuális környezetek

SL

Esélyegyenlőtlenség, kockázatok

Esélyegyenlőtlenség okai

Társadalmi különbségek, Reális képet látunk?

"Álproblémák", Elefánt effektus

Egyén és közösség vesztesége, Felkarolni a lemaradót?, Haladni a digitális fejlődéssel?

Kockázatok

Tehnológia, Fizikai, Informatikai bűnözés, Humán kockázat

Pszichológia

Függőség, Oversharing

Személyesség/személytelenség

Biztonság

Fogyatékos személyek és IKT

Speciális igények

Oktatás és foglalkoztatás

Internet, értékek, kutúra

A kultúra fejlődése

Szóbeliség

Írásbeliség

Nyomtatás

TV és rádió

Internet

Internet és kultúra (Csepeli és Prazsák)

Békés egymás mellett élés

Szkeptikusok

Párhuzamosok

Optimisták

Érték, attitűd és változás

E-etikett

Információs társ. és oktatás

Kognitív architektúrák

Epizodikus

Mimetikus

Mitikus

Modern

Hálózati

Tanuláselméletek

Behaviorista

Kognitív, Kognitív paradigma korszaka

Konstruktív

Tanulási dimenziók

Komplementer tanulási környezet ellentétpárjai

KONNEKTIVIZMUS

Hálózatelmélet az oktatásban

Módszertan vs. eszközhazsnálat

Tanuláselmélet vs. módszertan

negyedik elmélet vs. paradigma

Eszköztár

Blog, podcast, twitter, fogalomtérkép, közös dokumentum

Hálózati munka, közösségi tanulás vs önálló alkotás

Tanulás vs. oktatásszervezés

Látszatkonnektivizmus

KONNEKT csoport

Sok látszat=nem létezik valós?

Szerepek

Tanár, Facilitátor

Tanuló, Motiváció, Előismeret, Eszközhsználat

Nyílt oktatási formák és jó gyakorlatok

OER

egyenlő hozzáférés

tanulás a középpontban

rugalmasság, adaptivitás

Nyitottság (Kovács Ilma)

Külső

Belső

Best practice

Hága, http://www.fernuni-hagen.de

Khan, http://www.khanacademy.org

Catalonia, http://www.uoc.edu/portal/english