Információtudomány és média a XXI. században

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Információtudomány és média a XXI. században by Mind Map: Információtudomány és média a XXI. században

1. Esélyegyenlőtlenség, kockázatok

1.1. Esélyegyenlőtlenség okai

1.1.1. Társadalmi különbségek

1.1.1.1. Reális képet látunk?

1.1.2. "Álproblémák"

1.1.2.1. Elefánt effektus

1.1.3. Egyén és közösség vesztesége

1.1.3.1. Felkarolni a lemaradót?

1.1.3.2. Haladni a digitális fejlődéssel?

1.2. Kockázatok

1.2.1. Tehnológia

1.2.1.1. Fizikai

1.2.1.2. Informatikai bűnözés

1.2.1.3. Humán kockázat

1.2.2. Pszichológia

1.2.3. Függőség

1.2.3.1. Oversharing

1.2.4. Személyesség/személytelenség

1.2.5. Biztonság

1.3. Fogyatékos személyek és IKT

1.3.1. Speciális igények

1.3.2. Oktatás és foglalkoztatás

2. Internet, értékek, kutúra

2.1. A kultúra fejlődése

2.1.1. Szóbeliség

2.1.2. Írásbeliség

2.1.3. Nyomtatás

2.1.4. TV és rádió

2.1.5. Internet

2.2. Internet és kultúra (Csepeli és Prazsák)

2.2.1. Békés egymás mellett élés

2.2.2. Szkeptikusok

2.2.3. Párhuzamosok

2.2.4. Optimisták

2.3. Érték, attitűd és változás

2.4. E-etikett

3. Információs társ. és oktatás

3.1. Kognitív architektúrák

3.1.1. Epizodikus

3.1.2. Mimetikus

3.1.3. Mitikus

3.1.4. Modern

3.1.5. Hálózati

3.2. Tanuláselméletek

3.2.1. Behaviorista

3.2.2. Kognitív

3.2.2.1. Kognitív paradigma korszaka

3.2.3. Konstruktív

3.3. Tanulási dimenziók

3.4. Komplementer tanulási környezet ellentétpárjai

4. KONNEKTIVIZMUS

4.1. Hálózatelmélet az oktatásban

4.1.1. Módszertan vs. eszközhazsnálat

4.1.2. Tanuláselmélet vs. módszertan

4.1.3. negyedik elmélet vs. paradigma

4.2. Eszköztár

4.2.1. Blog, podcast, twitter, fogalomtérkép, közös dokumentum

4.3. Hálózati munka, közösségi tanulás vs önálló alkotás

4.4. Tanulás vs. oktatásszervezés

4.5. Látszatkonnektivizmus

4.5.1. KONNEKT csoport

4.5.2. Sok látszat=nem létezik valós?

4.6. Szerepek

4.6.1. Tanár

4.6.1.1. Facilitátor

4.6.2. Tanuló

4.6.2.1. Motiváció

4.6.2.2. Előismeret

4.6.2.3. Eszközhsználat

5. Nyílt oktatási formák és jó gyakorlatok

5.1. OER

5.1.1. egyenlő hozzáférés

5.1.2. tanulás a középpontban

5.1.3. rugalmasság, adaptivitás

5.2. Nyitottság (Kovács Ilma)

5.2.1. Külső

5.2.2. Belső

5.3. Best practice

5.3.1. Hága

5.3.1.1. http://www.fernuni-hagen.de

5.3.2. Khan

5.3.2.1. http://www.khanacademy.org

5.3.3. Catalonia

5.3.3.1. http://www.uoc.edu/portal/english

6. Információs társadalom

6.1. Benne élünk vagy csak fogunk?

6.1.1. Kulturális elmaradottség

6.1.1.1. Kultúra és egyén

6.1.1.1.1. Időmnedzsment

6.1.1.2. Közösségalapítás lehetőségei

6.1.1.3. Web 1.0 vagy web 2.0 vagyok?

6.1.2. Wikipédia effektus

6.1.3. Digitális állampolgár (tudatos)

6.2. Modellek

6.2.1. Információ alapúság

6.2.2. Kommunikáció alapúság

6.2.3. Tudás alapúság

6.3. Négy fő témakör

6.3.1. Versenyképesség

6.3.2. Ökológiai előny

6.3.3. Demokrácia fokozódása

6.3.4. Életmód forradalmasítása

7. Digitális nemzedék

7.1. Prensky

7.1.1. Bennszülöttek

7.1.2. Bevándorlók

7.2. Budai András

7.2.1. Digitális nomádok

7.2.2. Digitális telepesek

7.3. Korosztályi megoszlás

7.3.1. Baby boom

7.3.2. veteránok

7.3.3. X generáció

7.3.4. Y generáció

7.3.5. Z generáció

7.3.6. Alfa generáció

7.3.7. Mi jöhet még... :)

7.4. Netgeneráció 2010

7.4.1. Bevándorló

7.4.1.1. Hódító

7.4.1.2. Derékhad

7.4.1.3. Kívülrekedtek

7.4.2. Bennszülött

7.4.2.1. Hódító

7.4.2.2. Csipegető

7.4.2.3. Leszakadó

7.5. Csepeli és Prazsák

7.5.1. Rejtőzködő

7.5.2. Informálódó

7.5.3. Tanuló

7.5.4. Befogadó

7.5.5. Extenzív

8. Digitális kompetencia

8.1. Általunk használt fogalom összetevői

8.1.1. ismeret

8.1.2. attitűd

8.1.3. érték

8.2. Tanuláshoz szükséges kompetenciák és digitális kompetencia

8.2.1. olvasás és szövegértés

8.2.2. szintetizálás

8.2.3. következtetés

8.2.4. alapvető logikai műveletek

8.2.5. ismeretek bevésése és előhívása

8.2.6. tudásrendszer konstrukció

8.3. Kompetenciastandardok

8.3.1. http://www.iste.org/welcome.aspx

8.3.1.1. Tanári

8.3.1.1.1. New node

8.3.1.2. Tanulói

8.3.1.2.1. New node

8.3.1.3. Administrátori

8.3.1.3.1. New node

8.4. Digitális írástudás

9. Technológiai környezet, eszközök és alkalmazások

9.1. Közösségek

9.1.1. http://www.facebook.com/terez.kalman

9.1.2. https://plus.google.com/109411573753329986215/posts?hl=hu

9.1.3. http://www.linkedin.com/profile/view?id=139234243&trk=tab_pro

9.1.4. http://tet-halo.ning.com/

9.1.5. http://moly.hu/

9.2. Keretrendszerek

9.2.1. https://elearning.elte.hu/login/index.php

9.2.2. https://eportfolio.elte.hu/

9.3. Geolokáció

9.3.1. https://foursquare.com/

9.3.2. https://www.google.com/latitude/b/0?hl=hu

9.3.3. http://www.panoramio.com/

9.3.4. http://geocaching.hu/

9.4. Blogok és mikroblogok

9.4.1. http://kalmanterez.blogspot.com/

9.4.2. https://twitter.com/

9.4.3. http://goldenblog.hu/

9.5. HOGYAN ÁLLNAK A DIGITÁLIS KULTÚRA SZOLGÁLATÁBAN?

9.5.1. szükség

9.5.2. igény

9.5.3. kínálat

9.5.4. felelősség

9.6. Közösségi tartalom

9.6.1. Közösen szerkesztjük

9.6.2. http://delicious.com

9.6.3. Wikipédia

9.7. Tartalommegosztás

9.7.1. Google docs

9.7.2. Slideshare

9.7.3. Picasa

9.7.4. Prezi

9.7.5. Én szerkesztem, de megosztom

9.7.6. ISSUU

9.7.7. MindMeister

9.7.8. Youtube

9.7.9. Ustream

9.8. Virtuális környezetek

9.8.1. SL